Kontakta filosofiska institutionen

Besöksadress

Campus Engelska parken, Humanistiskt centrum
Hus 2, plan 2
Ingång: Thunbergsvägen 3H

Postadress

Filosofiska institutionen
Uppsala universitet
Box 627
751 26 Uppsala

Telefon

018-471 00 00 (växel) eller 018-471 + ankn. (direkt)

 

Hitta hit

Prefekt

Elisabeth Schellekens Damman

Biträdande prefekt

Jens Johansson

Ställföreträdande prefekt

Folke Tersman

Estetik

Elisabeth Schellekens Damman

Filosofins historia

Pauliina Remes

Praktisk filosofi

Folke Tersman

Teoretisk filosofi

Matti Eklund

Studierektor, grundnivå

Sebastian Lutz

Studierektor, avancerad nivå (inkl. masterprogram)

Nicholas Wiltsher

Studierektor, forskarnivå

Pauliina Remes

Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA)

Andrew Reisner

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Filosofi

Sebastian Lutz

Kurser inom STS-programmet

Sebastian Lutz

Masterprogram i estetik

Nicholas Wiltsher

Masterprogram i filosofi

Andreas Stokke

Kursadministratör och studievägledare

Ulrika Valdeson

Rum: Eng/2-2058
Mottagningstider: måndag–torsdag, 09.30–11.30

Registrering masterprogramkurser och STS-kurser

Johan Löfström

Ekonomiansvarig

Susanne Gauffin

Ekonomiassistent

Ulrika Holmgren

HR-generalist

Under tillsättning

Brandskyddskontrollant

Erik Carlson

Lika villkorsombud

Maria Svedberg

Miljöombud

Sebastian Lutz

Skyddsombud

Erik Carlson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin