Om filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan 1600-talet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, däribland Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius och Adolf Phalén. I början av 1900-talet blev institutionen centrum för den så kallade Uppsalaskolan, som fått stort inflytande inom bland annat rättsvetenskapen. Under senare delen av 1900-talet blev institutionen mycket framstående inom logik och närliggande ämnen genom forskare som Stig Kanger och Krister Segerberg. Institutionen har genom åren behållit sin framskjutna ställning och har idag ett stort antal internationellt framstående forskare inom olika delar av filosofin.

Institutionen är en mycket aktiv internationell forskningsmiljö. Utöver de välkända Hägerströmföreläsningarna anordnas varje år en stor mängd konferenser och andra evenemang, och ett flertal Marie Curie-forskare och andra internationella postdoktorer är vanligen verksamma vid institutionen.

Ämnet estetik

Uppsala universitet har på uppdrag av regeringen ett nationellt ansvar för utbildning och forskning i ämnet estetik. Institutionens estetikavdelning har till såväl storlek som anseende endast ett fåtal motsvarigheter i världen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin