Institutionsstyrelse

 

Ledamöter

Suppleanter

Prefekt (ordf.)

Elisabeth Schellekens Damman

 

Lärare

Jens Johansson
Sebastian Lutz
Maria Svedberg
Nicholas Wiltsher

Andrew Reisner
Andreas Stokke

 

 

TA-personal

Johan Löfström

Susanne Gauffin

Studenter, forskarnivå*

Sofia Bokros
Axel Rudolphi

Åke Gafvelin
Zehao Lyu

Studenter, grundnivå och avancerad nivå**

Stefan Lekic

Emilia Brickman

* utsedda av Doktorandrådet
** utsedda av Uppsala studentkår

Mandatperiod för lärare och TA-personal: 2023-10-01–2026-09-30
Mandatperiod för studenter: 2024-07-01–2025-06-30

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin