Johan Nordströms och Sten Lindroths pris

Priset

”Johan Nordströms och Sten Lindroths pris för framstående vetenskapligt arbete” tilldelas avhandlingar inom ämnesområdet idé- och lärdomshistoria. Priset på 20 000 kr delas ut av Institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala. Beslut om pristagare fattas av en priskommitté bestående av representanter från olika lärosäten.

Pristagare

2018

Matts Lindström, Stockholms universitet, Drömmar om det minsta: Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970.

2016

Linn Holmberg, Umeå universitet, The Forgotten Encyclopedia. The Maurists’ Dictionary of Arts, Crafts, and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and d’Alembert

2014

Petter Tistedt, Uppsala universitet, Visioner om medborgerliga publiker: Medier och socialreformism på 1930-talet.

2012

Maria Björk, Uppsala universitet, Problemet utan namn? Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980.

2010

Andreas Hellerstedt, Stockholms universitet, Ödets teater: Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början.

2009

Per Lundin, KTH, Bilsamhället: Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige.

2008

Victoria Fareld, Göteborgs universitet, Att vara utom sig inom sig: Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet.

2007

Elin Bommenel, Linköpings universitet, Sockerförsöket: Kariesexperimenten 1943-1960 vid Vipeholms sjukhus för sinnesslöa.

2006

- Peter Josephson, Uppsala universitet, Den akademiska frihetens gränser: Max Weber, Humboldtmodellen och den värdefria vetenskapen.
- Thomas Karlsohn, Göteborgs universitet, Passage mellan medier: Vilém Flusser, datorn och skriften.

2005

Anna Tunlid, Lunds universitet, Ärftlighetsforskningens gränser: Individer och institutioner i framväxten av den svenska genetiken.

2004

- Frans Lundgren, Uppsala universitet, Den isolerade medborgaren: Liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt.
- Charlotte Cristensen-Nugues, Lunds universitet, Och de skall vara ett hjärta: Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt.

2003

Solveig Jülich, Linköpings universitet, Skuggor av sanning: Tidig svensk radiologi och visuell kultur.

2002

Christer Nordlund, Umeå universitet, Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860-1930.

2000

- Michael Azar, Göteborgs universitet, Frihet, jämlikhet, brodermord: Revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon.
- Jenny Beckman, KTH, Naturens palats: Nybyggnad, vetenskap och utställning vid Naturhistoriska riksmuseet 1861-1925.

1999

- Jonas Hansson, Lunds universitet, Humanismens kris: Bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933.
- Thord Silverbark, Stockholms universitet, Fysikens filosofi: Diskussioner om Einstein, relativitetsteorin och kvantfysiken i Sverige 1910-1970.

1997

- Suzanne Gieser, Uppsala universitet, Den innersta kärnan: Djuppsykologi och kvantfysik: Wolfgang Paulis dialog med C.G. Jung.
- Ulla Manns, Stockholms universitet, Den sanna frigörelsen: Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921.

1994

- Åsa Bergenheim, Umeå universitet, Barnet, libido och samhället: Om den svenska diskursen om barns sexualitet 1930-1960.
- Anders Ekström, Uppsala universitet, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar.

1993

Marco Beretta, Uppsala universitet, The Enlightenment of Matter: The Definition of Chemistry from Agricola to Lavoisier.

1992

- Eva Lundgren-Gothlin, Göteborgs universitet, Kön och existens: Studier i Simone de Beauvoirs Le deuxième sexe.
- Christer Skoglund, Stockholms universitet, Vita mössor under röda fanor: Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880-1940.

1987

Kjell Jonsson, Umeå universitet, Vid Vetandets gräns: Om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870-1920.

1984

Svante Lindqvist, Uppsala universitet, Technology on Trial: The Introduction of Steam Power Technology into Sweden, 1715-1736.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin