Om institutionen för idéhistoria

Ett femtiotal personer är anställda vid institutionen och ytterligare ett antal forskare är anknutna till oss. Vi håller till i Fysikums gamla lokaler i Humanistiskt centrum, Engelska parken.

Institutionen leds av en prefekt i samråd med en institutionsstyrelse, som består av förtroendevalda representanter för fast anställda samt studenter. Verksamhetens långsiktiga mål framgår av Institutionens mål och strategier 2019–2023 Pdf, 132 kB..

Institutionen är värd för två tvärvetenskapliga centrumbildningar: Centrum för medicinsk humaniora (CMH) samt Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO).

Gamla Fysikum, Humanistiskt centrum, Campus Engelska parken.

Arbetsmiljö och lika villkor

Vid institutionen finns en arbetsmiljö- och lika villkorsgrupp och ett lika villkorsombud. Dessa följer arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid institutionen och fakulteten, samlar information och uppmärksammar problem. Sammankallande för arbetsmiljö- och lika villkorsgruppen är biträdande prefekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin