Vad är medicinsk humaniora?

Medicinsk humaniora är ett mångvetenskapligt fält där frågor relaterade till medicin, sjukdom och hälsa sätts i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Detta inkluderar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om det medicinska fältet, samt forskning inom det medicinska fältet som använder sig av teori, metod och perspektiv från humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer här

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin