Samverkan vid Centrum för medicinsk humaniora

OBS! Denna sida är under uppbyggnad.

Centrum för medicinsk humaniora ägnar sig också åt samverkan med det övriga samhället genom att anordna öppna föreläsningar och symposium, samt ett artist in residence program under utveckling.

Artist in residence

CMH arbetar med att få in konstnärliga perspektiv på medicin. Läs mer om hur.

Läs mer

Samverka med CMH

Centrum för medicinsk humaniora är en viktig kontaktnod för forskare och andra aktörer som vill hitta samarbetspartners för interdisciplinära samarbeten. Vill du veta mer om hur du kan samverka med CMH, eller hur vi kan hjälpa dig att hitta andra relevanta aktörer att samarbeta med? Kontakta oss!

Klicka här

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin