Om Centrum för medicinsk humaniora

OBS! Denna sida är under uppbyggnad.

Hus 6, Engelska parken där Centrum för medicinsk humaniora har sina lokaler

Bildtext

Centrum för medicinsk humaniora är en tvärvetenskaplig enhet som främjar och bedriver forskning och utbildningsutveckling vid Uppsala universitet inom medicinsk humaniora. Medicinsk humaniora är ett tvärvetenskapligt forskningsfält i gränslandet mellan humaniora och biomedicin. Detta inkluderar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om det medicinska fältet, samt forskning inom det medicinska fältet som använder sig av teori, metod och perspektiv från humaniora och samhällsvetenskap.

Verksamheten är inriktad på att stödja ett fakultetsövergripande samarbete inom utbildning och forskning, initiera kurser och kursmoment som kan integrera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i de medicinska professionsutbildningarna samt bygga forskarnätverk och främja ett mångvetenskapligt forskningssamarbete kring medicin och hälsa.

Organisatoriskt är Centrum för medicinsk humaniora placerat vid Institutionen för idéhistoria på Campus Engelska parken.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin