Kontakta Centrum för medicinsk humaniora

Föreståndare: Ylva Söderfeldt

Koordinator: Erika Sigvardsdotter

Epost: cmh@uu.se

Del av Institutionen för idéhistoria

Medicinsk humaniora (medical humanities) har blivit ett nyckelbegrepp för att beskriva samverkan inom utbildning och forskning mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin/hälsa samt farmaci. Internationellt, särskilt i USA och Storbritannien, är området väletablerat och under senare år har forskargrupper, miljöer och nätverk med inriktning mot medicinsk humaniora initierats vid flera större lärosäten i Sverige. Ursprungligen låg fokus på att integrera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i medicinska professionsutbildningar, men efterhand har medicinsk humaniora vidgats till att även innefatta ett uttalat forskningsperspektiv där frågeställningar relaterade till medicin, sjukdom och hälsa sätts i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Den mångvetenskapliga inriktningen innebär att medicinsk humaniora utgör ett brett område och omfattar studier som sträcker sig från individens erfarenheter av sjukdom och hälsa till utvecklingen av medicinska praktiker och samhälleliga perspektiv på hälso- och sjukvård. För att markera bredden och den mångvetenskapliga ansatsen i medical humanities har samarbetet vid Uppsala universitet därför fått benämningen Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA
Webbsida:
http://www.idehist.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin