Utbildning vid Centrum för medicinsk humaniora

Centrum för medicinsk humaniora arbetar med tvärvetenskaplig utbildningsutveckling inom grund- avancerad- och forskningsutbildning.

Centrum för medicinsk humaniora främjar tvärvetenskapliga utbildningssamarbeten, dels genom att delta i tvärvetenskapliga arbetsgrupper och agera kontaktnod för forskare och lärare som söker samarbeten över fakultetsgränserna, dels genom att initiera och delta i utvecklingsprojekt för nya kursmoment och kurser. Resultatet av detta arbete består en rad fristående kurser, valbara kurser inom utbildningsprogram, samt enstaka moment inom obligatoriska kurser i utbildningsprogram som organiseras av andra institutioner eller enheter.

CMH driver också en forskarskola i medicinsk humaniora. Inom ramen för forskarskolan organiseras en rad forskarkurser inriktade på tvärvetenskapliga doktorander inom medicin/farmaci och humaniora/samhällsvetenskap.

Vill du samverka med oss?

CMH arbetar kontinuerligt med att utveckla nya kurser och moment i samverkan med andra aktörer. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om möjligheterna att arrangera utbildningsmoment inom fältet medicinsk humaniora.

Kontakt

Bild på nervtrådar av Camillo Golgi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin