Globischs grupp

Schematisk bild av forskningen i Globisch grupp
som beskriver följande steg: Provtagning symboliseras av tre Eppendorfrör med
olikfärgat innehåll. Isolering av metaboliter symboliseras av en vial
innehållande olika substanser. Analys av metaboliter symboliseras av en
masspektrometer. Dataanalys symboliseras av tre diagram. Identifiering av
enskilda metaboliter symboliseras av ett masspektrum.

Biomarkörer, kemisk biologi, organisk kemi, masspektrometri och metabolomik

Sökandet efter nya biomarkörer är en utmanande och tvärvetenskaplig uppgift. Vi utvecklar nya verktyg för masspektrometrisk analys av komplexa prover och fokuserar på att belysa mikrobiotans metabolism. Vi undersöker alla typer av humana prover, t.ex. avförings-, urin- och plasmaprover från patienter med bukspottkörtelcancer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin