Ivarssons grupp

Illustration av en cell som har en frisk del och en sjuk del. I den friska delen finns ett nätverk av protein-protein-interaktioner mellan olika humana protein. I den sjuka delen, som infekterats av ett virus, förstörs nätverket av humana protein-protein-interaktioner genom att vissa proteiner i nätverket binder till virus-protein istället. Detta leder till att cellen börjar producera viruspartiklar som frigörs från cellen. 

Molekylär igenkänning i cellsignalering

Vår forskning fokuserar på interaktioner mellan korta bindningsmotiv som finns i de ostrukturerade delarna av vårt proteom och de peptidbindande proteindomäner som känner igen och binder till dem. Forskningen syftar till att ge nya kunskaper om de nätverk av protein-protein interaktioner som är verksamma i signalöverföringsvägar i friska och sjuka celler. Vår forskning är tvärvetenskaplig och kombinerar biokemiska och biofysikaliska metoder med bioinformatik och cellbaserade försök.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin