Sengers grupp

Ett kollage av kristallstrukturer, reaktionsformler och data som för tankarna till enzymatisk katalys.

Molekylära mekanismer inom enzymatisk katalys för hållbar utveckling

Med vår forskning försöker vi göra skillnad i samhället genom att se bortom den senaste forskningen inom enzymatiska katalysmekanismer för att kunna ersätta fossila resurser med hållbara alternativ. Inspirerade av naturen riktar vi in oss på produktion av grönt bränsle i form av vätgas, koldioxidfixering för bildning av organiska föreningar och omvandling av kvävgas till ammoniak för användning som gödningsmedel.

Vi fokuserar på struktur-funktionsförhållandet i proteiner. Vårt arbete sträcker sig från uttryck, rening och kristallisering av proteiner, över biokemisk och biofysikalisk karakterisering, till fotokemisk aktivering och avancerad strukturbestämning med hjälp av synkrotron- och frielektronlaserröntgenkällor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin