Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium

Illustration av häst med vingar som drar utsmyckad vagn där allegoriska figurer sitter.

llustrationen ingår i Frederick Calvert 6th Lord Baltimores verk Gaudia poetica (1770). UUB, Sv. rar. 10:906.

Tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet är en mötesplats för utforskande av 1700-talet, i Sverige och i världen. Ansatsen är att samla föreläsare och publik över disciplingränser, över generationsgränser och över geografiska gränser, till kritiska samtal om de frågor som berör 1700-talsforskningen idag. Och därigenom också forma en miljö i vilket den traditionellt starka 1700-talsforskningen vid Uppsala Universitet såväl förvaltas som förnyas.

Organisation

Seminariet grundades 1995 av Marie-Christine Skuncke och leds idag av Otto Fischer, med Tim Berndtsson och Jules Kielmann som medarbetare. För frågor om seminariet, eller om 1700-talsforskning i allmänhet, kontakta oss gärna på 1700-tal@littvet.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin