Litteraturvetenskap

Bild som illustrerar ämnet litteraturvetenskap

Bilden är ett utsnitt ur tavlan Čtenářka (Reader) av George Kars, 1911. Image in the public domain.

Litteraturvetenskap vid Uppsala universitet kännetecknas av en stor bredd i den litteraturhistoriskt orienterade forskningen men också vad gäller teorier och metoder. Främst studeras svensk och skandinavisk litteratur, men många arbetar också med litteratur från andra språkområden och med internationella och transmediala perspektiv.

Aktuell forskning pågår bland annat inom:

 • Litteraturhistorisk forskning inriktad bland annat mot romantiken, gotik, antiken, reselitteratur
 • Litteraturhistoria och litteraturhistorieskrivning
 • Empirisk läsarforskning
 • Ljudboksforskning
 • Litteratur och mediehistoria
 • Litteraturdidaktik
 • Bokhistoria och textkritik
 • Litteratursociologi
 • Barn- och ungdomslitteratur
 • Populärlitteratur
 • Ekokritik
 • Litteratur och medicin
 • Genusvetenskaplig forskning

Svenska Litteratursällskapet, som ger ut Samlaren, har sitt säte vid institutionen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin