Studia Litterarum Upsaliensia

1. Staffan Bergsten: Time and Eternity. A Study in the Structure and Symbolism of T.S. Eliot’s Four Quartets. 1960.

2. Pär Bergman: "Modernolatria" et "Simultaneità". Recherches sur deux tendances dans l’avant-garde littéraire en Italie et an France à la veille de la première guerre mondiale. 1962.

3. Gunilla Bergsten: Thomas Manns Doktor Faustus. Untersuchungen zu den Quellen und zur Struktur des Romans. 1963.

4. Staffan Bergsten: Erotikern Stagnelius. 1966.

5. Bo Bennich-Björkman: Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850. 1970.

6. Karin Petherick: Stilimitation i tre av Hjalmar Bergmans romaner. En undersökning av den roll pastisch, parodi och citat spelar i Knutsmässo marknad, En döds memoarer och Herr von Hancken. 1971.

7. Bengt Landgren: Ensamheten, döden och drömmarna. Studier över ett motivkomplex i Gunnar Ekelöfs diktning. 1971.

8. Sven-Bertil Jansson: Medeltidens rimkrönikor. Studier i funktion, stoff, form. 1971.

9. Elisabeth Stenborg: Pierrot och pilgrim. Studier i Harriet Löwenhielms diktning. 1971.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin