Forskarutbildning

Allmänt

Forskarutbildningen i litteraturvetenskap är fyraårig. Utlysning av doktorandplatser sker via universitetets hemsida.

Studieplan och information om ansökan

Allmänt

Forskarutbildningen i retorik är fyraårig. Utlysning av doktorandplatser sker via universitetets hemsida.

Studieplan och information om ansökan

Fakultetsgemensamma kurser

VT 2024

  • Professional Training in the Arts and Humanities.
    Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander.
    Kontaktpersoner: Ulrika Dahl, Centrum för genusvetenskap; Benjamin Martin, Inst. för idé- och lärdomshistoria.

Institutionskurser

Kontakta studierektor för forskarutbildningen för information.

Kontaktperson

Kontaktperson är studierektor för forskarutbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin