Studentinformation

Här hittar du som är student praktisk information och kontaktuppgifter.

Kurslitteraturen är som regel omfattande. Du får räkna med att läsa en del på främmande språk, främst engelska. Det finns en omfattande andrahandsmarknad för kursböcker i Uppsala. Det finns också stora möjligheter att utnyttja böcker och läsplatser på universitetsbiblioteken eller olika institutioners och nationers bibliotek.

Kurslitteraturen kan förekomma i form av böcker som du skaffar på egen hand, textkompendier som är tillgängliga på Studium. I vissa kurser används "läspärmar" med längre texter som du kan låna och läsa på institutionen.

Bibliotek

Bokhandlare

Begagnad kurslitteratur

Litteraterna

Institutionen har en egen studentförening som arrangerar litterära salonger och föreläsningar.

Besök Litteraternas sida på Facebook för mer information

 

 

Litteraternas logga

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin