Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Varmt välkommen till Institutionen för litteraturvetenskap och retorik!

Semesterstängt på kursadministrationen

Kursadminstrationen har semesterstängt 1 juli - 4 augusti.

Vi önskar er alla en trevlig sommar!

Information till studenter inför terminsstart

Registrering

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok. Registreringen är öppen till ca. en vecka innan kursstart, i Ladok framgår sista dag för registrering.

För att registrera dig behöver du aktivera ditt studentkonto.

Om du inte har registrerat dig innan registreringstiden har gått ut förlorar du din plats och den kommer att erbjudas till en reservplacerad sökande.

Programstudenter

Om du är antagen till något av våra program behöver du registrera dig på den första kursen i programmet i Ladok. Programmet börjar då automatiskt. Om du är antagen till:

  • Litteraturvetarprogrammet registrerar du dig på Litteraturvetenskap A
  • Retorikprogrammet registrerar du dig på Retorik A
  • Masterprogram i litteraturvetenskap registrerar du dig på Litteraturvetenskaplig teori och metod
  • Masterprogram i retorik registrerar du dig på Retorikvetenskaplig teori och metod

Villkorligt antagen?

Du som är villkorligt antagen (VI) kan inte registrera dig i Ladok. För att få en plats på kursen måste du visa att du uppfyller alla behörighetskrav. Kontrollera vad du saknar och kontakta därefter institutionen på info@littvet.uu.se snarast om du vill ha din plats på kursen. Senast vid kursstart måste du kunna visa ett intyg på att du är behörig.

Efterantagning

Om du har gjort en sen anmälan och blivit efterantagen till en utbildning kommer du att få ett mejl från institutionen med mer information om registrering.

Mejl skickas till den e-postadress som angivits på antagning.se. Bevaka ditt e-postkonto och kontrollera din skräpkorg så att du inte missar viktiga meddelanden.

Reservantagning

Är du reservplacerad på en utbildning? Vi kallar reserver via mejl i mån av plats efter det andra urvalet och löpande fram till kursstart. I mejlet framgår när du senast måste svara för att för att ta din plats i anspråk. Observera att institutionen ofta behöver ditt svar omgående och kan därför inte ge någon längre svarstid.

Mejl skickas till den e-postadress som angivits på antagning.se. Bevaka ditt e-postkonto och kontrollera din skräpkorg så att du inte missar viktiga meddelanden.

Ångrat dig?

Om du är antagen till kursen, men har inte registrerat dig ännu, och vill inte längre läsa kursen lämnar du återbudantagning.se eller i Ladok.

OBS! Om du redan har registrerat dig men har därefter ångrat dig och inte längre vill läsa kursen gör du ett studieavbrott i Ladok (inte återbud). Du kan även kontakta oss på info@littvet.uu.se för hjälp att göra ett studieavbrott.

Avbrott på program kräver särskild hantering. Om du vill göra ett programavbrott behöver du fylla i en blankett som du hittar längre ned på denna sida under rubriken "Studieavbrott".

Om avbrott görs inom tre veckor efter kursstart har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle.

Lärplattform

Vi använder lärplattformen Studium. Det kan ta upp till 36 timmar innan du kan logga in på Studium efter att du har registrerat dig på kursen i Ladok.

Kursschema, litteraturlista med mera kommer att läggas upp i Studium senast fem veckor innan kursstart. Specifika kursfrågor (såsom kursinnehåll, litteratur m.m.) besvaras av kursens lärare. Du hittar lärarnas kontaktuppgifter på kursens startsida i Studium.

Schema

Kommande kursers scheman sätts senast fem veckor innan terminsstart. Direktlänk till kursernas scheman återfinns på kurssidorna i Studium.

Var håller vi hus?

Institutionen för litteraturvetenskap och retorik finns på campus Engelska parken i hus 6. Besök webbplatsen för campus Engelska parken för närmre information.

Frågor?

Om du har kursadministrativa frågor som t.ex. rör registrering, studieuppehåll och avbrott är du välkommen att kontakta oss på info@littvet.uu.se.

Varmt välkomna!

 

Information om institutionens kurser

HT24 ger Institutionen för litteraturvetenskap och retorik ett flertal kurser på grund- och avancerad nivå.

Genom länkarna nedan kommer du till en begränsad vy av kursplattformerna i Studium som inte kräver inloggning. Där framgår kursinformation, litteraturlistor och kontaktinformation till de kursansvariga lärarna. När du sedan har registrerat dig på kursen och aktiverat ditt studentkonto kommer du att kunna logga in och få tillgång till hela kursplattformen.

Obs! Länkarna nedan kommer att göras tillgängliga senast fem veckor innan kursstart. Om du inte kommer in just nu vänligen prova länken senare i sommar.

Kurser på grundnivå

Kursöversikt för Litteraturvetenskap A HT2024

Kursöversikt för Litteraturvetenskap B HT2024

Kursöversikt för Litteraturvetenskap C HT2024

Kursöversikt för Fördjupningstermin HT2024

Kursöversikt för Bokmarknad, medialitet och mottagare, samläsning HT2024

Kursöversikt för Retorik A HT2024

Kursöversikt för Retorik C HT2024

Kurser på avancerad nivå

Kursöversikt för Litteraturvetenskaplig teori och metod HT2024

Kursöversikt för Retorikvetenskaplig teori och metod HT2024

Kursöversikt för Förlagsstudier HT2024

Kursöversikt för Teoretisk fördjupningskurs HT2024

Kursöversikt för ALVF och ARVF, samläsning HT2024

Kursöversikt för Fiktion och autofiktion HT2024

Kursöversikt för Den klassiska retorikens begrepp och idévärld HT2024

När du har antagits till kursen måste du registrera dig på den. Registreringen är öppen 2024-04-26 – 2024-05-26, följ instruktioner om aktivering av studentkonto och registrering i informationen ovan.

Genom länkarna nedan kommer du till en begränsad vy av kursplattformen i Studium. Där framgår kursinformation, litteraturlista och kontaktinformation till de kursansvariga lärarna. När du sedan har registrerat dig på kursen kommer du att kunna logga in och få tillgång till hela kursplattformen.

Välkomna att studera hos oss i sommar!

Kursöversikt för Grundkurs i retorik VT2024

VT24 ger Institutionen för litteraturvetenskap och retorik ett flertal kurser på grund- och avancerad nivå.

Genom länkarna nedan kommer du till en begränsad vy av kurssidorna i Studium som inte kräver inloggning. Där framgår kursinformation, litteraturlistor och kontaktinformation till de kursansvariga lärarna. När du sedan har registrerat dig på kursen kommer du att kunna logga in och få tillgång till hela kursen i Studium.

Obs! Länkarna nedan kommer att göras tillgängliga senast fem veckor innan kursstart. Om du inte kommer in just nu vänligen prova länken igen lite längre fram.

Kurser på grundnivå

Kursöversikt för Litteraturvetenskap A VT2024

Kursöversikt för Litteraturvetenskap B VT2024

Kursöversikt för Litteraturvetenskap C VT2024

Kursöversikt för Den moderna romanen, samläsning VT2024

Kursöversikt för Retorik A VT2024

Kursöversikt för Retorik B VT2024

Kursöversikt för Retorik C VT2024

Kursöversikt för Retorik för lärare VT2024

Kurser på avancerad nivå

Kursöversikt för Läsningens och bokens historia VT2024

Kursöversikt för Poesi och plats i skandinavisk litteratur sedan 1950 VT2024

Kursöversikt för Teoretisk fördjupningskurs VT2024

Kursöversikt för Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag VT2024

Kursöversikt för Känsla och nation. Tvåtusen år av svensk emotionshistoria VT2024

Tillgodoräknande, studieuppehåll och programavbrott

Har du studerat liknande kurser tidigare?

Om du är antagen till en kurs hos oss men har läst motsvarande delar av kursen vid ett annat lärosäte kan du ansöka om att göra ett tillgodoräknande. Det innebär att du inte behöver läsa om samma delkurser.

Du ansöker om tillgodoräknande genom denna blankett: Ansökan om tillgodoräknande

Studieuppehåll

Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du ansöka om studieuppehåll för att garanterat ha en plats på utbildningen efter uppehållet.

Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Om du anger andra skäl i din ansökan avgör ansvariga för utbildningen om studieuppehåll kan beviljas. Om du får beviljat studieuppehåll innebär det att du har platsgaranti efter studieuppehållet.

Du ansöker om studieuppehåll genom denna blankett: Ansökan om studieuppehåll

Anmälan om återgång till studier

När det är dags för dig att återuppta dina studier behöver du anmäla detta till institutionen så att vi kan bereda din plats. I ditt beslut om studieuppehåll står vilket datum du behöver senast anmäla att du vill återuppta dina studier.

Du anmäler dig genom denna blankett: Anmälan om återgång till studier

Om du inte vill fortsätta på din utbildning

Om du läser ett program och vill göra studieavbrott anmäler du detta genom denna blankett: Anmälan om studieavbrott

Observera att blanketten är endast till för programstudenter. Om du läser en fristående kurs gör du avbrott direkt i Ladok genom att klicka på kursen och välja "Jag vill inte läsa denna kurs".

Obs! När du har gjort ett avbrott kan institutionen inte längre rapportera in resultat på avslutade delkurser. Därför är det viktigt att du avvaktar att anmäla studieavbrott till det att de kurser/delkurser som du väntar på resultat för är inrapporterade och klara.

Nyhetsarkiv

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin