Avdelningen för litteratursociologi

Avdelningen för litteratursociologi i Uppsala grundades 1965 och har sedan dess varit en viktig nod i den nordiska forskningen om relationerna mellan litteratur och samhälle. Avdelningen samlar forskning som belyser hela den litterära processen historiskt såväl som i samtiden – de litterära verkens väg och villkor från författare till läsare, via förlag, kritiker, översättare, distributionsplattformar, bokhandlar, bibliotek och skolor. I bokens samhälle där digitalisering, ljudboksboom och AI förändrar förutsättningarna för skrivande och läsande i grunden, är litteratursociologin mer aktuell än någonsin.

Avdelningen har särskild kompetens inom bokmarknads- och förlagsstudier, läsforskning, litteratur och medier, populärlitteratur, barn- och ungdomslitteratur. Den forskning som bedrivs är empiriskt och inte sällan kvantitativt inriktad, bland annat med hjälp av metoder som bibliometri, fjärrläsning och dataanalys, enkäter och intervjuer. Avdelningen har ett utpräglat tvärvetenskapligt förhållningssätt liksom bred samverkan med till exempel bokmarknadsaktörer såsom förlag, bokhandel, strömningstjänster och bibliotek men även med skolvärlden och läsare i dess bredaste bemärkelse.

Aktiviteter

Vid institutionen ges en rad kurser på grund- och masternivå med inriktning mot litteratursociologi, förlag och bokmarknad. Litteratursociologiskt orienterade forskningspresentationer sker regelbundet inom ramen för högre seminariet.

Avdelningen för litteratursociologi anordnar även större symposier och konferenser. I april 2024 är avdelningen medarrangör för symposiet “Reader Studies in the Digital Age” vid University of Pennsylvania, USA. I juni 2023 stod avdelningen värd för den nordiska litteratursociologikonferensen NOLS 2023 Pdf, 5 MB..

Avdelningen för litteratursociologi sedan 1965

En kort historik över avdelningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin