Litteratur och samhälle (vilande)

Meddelande från Avdelningen för litteratursociologi

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41

1 (1965): 1
Anmälan. – Namn- och adressuppgifter. – Protokoll från projektets symposion i. – Uppsala 6 mars 1965. – Deltagarförteckning för symposiet 6 mars 1965

1 (1965):2
Kaj Andersson: Om Morgonbris m.fl. tidskrifter. – Orientering om författarregistret och signatur- och pseudonymregistret. – Förkortningslista till kortregister över svenska författare med anknytning till folkrörelserna. – Prov på registerkorten för författarregistret

1 (1965):3
Information om tidskriftsregistreringen. – Förkortningar i registren. – Register över Julfacklan 1894–1924 (Fortsättning och slut av detta register publiceras i nästa nummer)

1 (1965):4
Register över Julfacklan 1925–1939 och 1951–1961. (Första delen av detta register omfattande åren 1894–1924 publicerad i nr 3). – Register över Spektrum 1931–1933

1 (1965):5
Register över Brand 1898–1904 nr 8 med kort presentation av Brand av Peter Cornell. (Forts. på detta register publiceras i nästa nummer)

1 (1965):6
Register över Brand nr 9 1904–1907. (Första delen av detta register omfattande åren 1898–1904 nr 8 publicerad i nr 5). – Medarbetarregister för Brand 1898–1907

1 (1965):7
Viktigt meddelande till dem som erhåller "Litteratur och samhälle". – Utdrag ur arbetsrapport till styrelsen avseende verksamheten första halvåret 1965 vid Avdelningen för litteratursociologi inom projektet Klassamhällets funktioner. – PM angående arkivinventeringar. – Notisavdelning. – Register till Runnquists "Litterära tidskrifter 1920–60". – Register till "Vintergatan" och "40-tal". – Axel Uhléns kommentarer till Ola Vinbergs uppsats "Den svenska proletärdiktningens gestalter". – Recensioner av Jan Fridegårds böcker. – Register över Folkbladet 1930–1931 nr 12. (Forts. på detta register publiceras i LoS nr 8–12). – Presentation av Folkbladet 1930–1935 av Bo Nordlund. – Folkbladet. Provutgivning nr 1–7 1930. – Folkbladet. Veckoutgivning nr 1 1930 o. följande nr

1 (1965):8
Register över Folkbladet nr 13 1931–1932 nr 20. (Första delen av detta register omfattande 1930–31 nr 12 publicerad i nr 7. – Forts. i LoS nr 9–12)

1 (1965):9 Register över Folkbladet nr 21 1932–1933 nr 47. (Början av detta register omfattande 1930–1932 nr 20 publicerad i LoS nr 7–8. – Forts. i LoS nr 10–12)

1 (1965):10
Register över Folkbladet nr 48 1933–1934 nr 29. (Början av detta register omfattande 1930–1933 nr 47 publicerad i LoS nr 7–9. – Forts. i LoS nr 11–12)

1 (1965):11
Register över Folkbladet nr 30 1934–1935 nr 11. (Början av detta register omfattande 1930–1934 nr 29 publicerad i LoS nr 7–10. – Forts. och slut i LoS nr 12)

1 (1965):12
Register över Folkbladet nr 12–52 1935. (Tidigare delar av detta register omfattande 1930–1935 nr 11 publicerade i LoS nr 7–11)

1 (1965):13
Presentation av Julfacklan 1894–1939, 1951–1961. – Presentation av Spektrum 1931–1933 av Christer Åsberg. – Register över Vår Nutid 1920 med presentation. – Register över Quosego 1928–1929 med presentation. – Register över Kontakt 1931 med presentation. – Register över Mänsklighet 1934 med presentation av Christer Åsberg. – Register över Nordeuropa 1938–1939 med presentation av Barbro Jansson. – Register över Realisten 1941–1942 med presentation

1 (1965):14
Kurt Salomonson som arbetarskildrare i romantrilogien Mannen utanför, Sveket och Skiljevägen av Lars E. Wolf

1 (1965):15
Konferenser hos Avd. för litteratursociologi av Lars Furuland. – Register under arbete vid Avd. för litteratursociologi. – I. Registret över folkrörelseförfattare. – II. Tidskriftsregistren i Litteratur och samhälle. – III. Personregistret. – IV. Signatur- och pseudonymregisrret. – V. Registret över folkrörelseförlag. – VI. Nålkortskatalogen över böcker i ABF:a studiecirkelbibliotek 1913/14 och 1921/22–1929. – VII. Bibliografi över litteratursociologiska arbeten. – Avslöjande av signaturer och pseudonymer. – Några historiska data om ungsocialismens skriftutgivning av redaktören för Brand C.J. Björklund. – Tidningsregistren som grundval för 2- och 3-betygsuppsatser. – Folkbladet och nazismen. Sammandrag av en uppsats av Nils Lundahl. – Autodidakternas bildningsgång och folkhögskolan. – Bildningssyn och studieverksamhet i Arbetarnas Bildningsförbund 1912–30 av Jonas Åkerstedt. – PM för användning av nålkortskatalogen över böcker i ABF:s studiecirkelbibliotek 1913/14, 1921/22–1929. – Några anteckningar om Brages arkiv i Helsingfors av Thomas Henrikson. – Kortregister över Maskinen som motiv i svensk litteratur av Tord Westerberg Registrering av Lantarbetaren 1908–1965. – Intervjuer med folkrörelsepionjärer, publicister och författare. – Forskningsavdelningen Ideologi och socialpolitik. – Avdelningen för pressforskning vid Litteraturhistoriska institutionen i Lund. – Ett pressregister. – Förfrågan om tidnings- och klipparkiv. – Notisavdelning. – Sveriges Radios arkivmaterial. – Arkivmaterial om de ideella föreningarna i Sverige. – Register upprättade av litteraturhistoriska institutioner. – Register över Perspektiv och Studiekamraten. – Tidningsurklipp i KB. – Raoul Palmgren om proletärdikten. – Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. – Folkrörelseforskningen. – Karlstads folkrörelsearkiv. – Dramaforskningen. – Rättelser till tidskriftsregister i Litteratur och samhälle. – Årsregister till Litteratur och samhälle

2 (1966):16
Namn- och adressuppgifter. – Maskinen och maskintekniken i svensk litteratur 1900–1935. Av Tord Westerberg. – Den "proletära kulturen" i svensk 10- och 20-talsdebatt. Av Jonas Åkerstedt

2 (1966):17
Inbjudan till konferensen "Operation Folkbildningsminnen". – Den populärvetenskapliga föreläsningsverksamheten i riksdagsdebatt och statsrådsuttalanden av Viking Winbäck. – Federativs förlag. En historik av Herbert Anckar

2 (1966):18
Konferensen Operation Folkbildningsminnen den 20 april 1966 i Uppsala. Presentation. – Deltagare i konferensen Operation Folkbildningsminnen. – Protokoll fört vid konferensen Operation Folkbildningsminnen. (Forts. och slut av protokollet följer i LoS nr 19)

2 (1966):19
Protokoll fört vid konferensen Operation Folkbildningsminnen. Forts. och slut. (Början av protokollet publicerat i LoS nr 18)

2 (1966):20
Register över Tidens Magasin 1928–29 med presentation. – Register över Lucifer 1892–95, 1902–03 med presentation

2 (1966):21
Josef Kjellgrens Människor kring en bro – forholdet til genren den kollektive roman og til Dos Passos. Av Anders Bollerup. – Folkbladets historia 1930–35 och dess litteraturpolitik. Av Bo Nordlund

2 (1966):22
Pärmar för Litteratur och samhälle. – Notisavdelning. – Avdelningens register över Brand och Lantarbetaren. – Registren över Perspektiv och Studiekamraten utsända. – Kortregistret över folkrörelseförfattare. – Personregistret. – Intervjuer med folkrörelsepionjärer och författare. – Ingeborg Björklund om sin uppväxtmiljö, läsning och publicistik. – Nytt om Dan Andersson. – Religionssociologi. – Journalistutbildning och pressforskning. – Forskningsprojektet Klassamhällets funktioner. – Jan Fridegårds manuskript. Av Lars Furuland och Sten Kindlundh Gustav Hedenvind-Erikssons brevsamling i UUB. En översiktlig och preliminär granskning av de litterära breven. Av Gunnar Broberg. – Operation Folkbildningsminnen fortsätter. – Ett tidigt folkbibliotek i Filipstad. Några strödda drag ur bibliotekets snart 130-åriga historia. Av f. stadsbibliotekarien Carl Axelson. – Två folkrörelsebibliotek i seklets början. Av Ingrid Larsson och Gunilla Björnemo. – Kartläggning av ålder, utgångsmiljö och examina hos romandebutanter 1951–55. Av Kjell Sjöberg

2 (1966):23
Register över Första Maj 1901–1961 med presentation

2 (1966):24
Register över Brand 1908 (jämte provnummer 1 och 2, nov.–dec. 1907). – Presentation av Brand 1908–1917. – Register över Brands provnummer 1 och 2, nov.–dec. 1907. – Register över Brand 1908. (Forts. följer i nästa nr av LoS)

2 (1966):25
Register över Brand 1909

2 (1966):26
Register över Brand 1910

2 (1966):27
Register över Brand 1911

2 (1966):28
Register över Brand 1912

2 (1966):29
Register över Brand 1913

3 (1967):30
Register över Brand 1914

3 (1967):31
Register över Brand 1915

3 (1967):32
Register över Brand 1916

3 (1967):33
Register över Brand 1917

3 (1967):34
Notisavdelning. – Planen för kommande nummer av LoS. – Operation folkbildningsminnen. – En bibliografi över svenska tidningsklippsamlingar. – Svensk massmediaforskning 1963–65. – Pseudonymregister. – Jan Fridegårds manuskript. – Anton Nyström. – Information från Arbetarrörelsens arkiv. – Biblioteksforskning. – Länsbiblioteken. – Spektrum. En litterär trettiotalstidskrift. Av Anette Stanger-Eriksson Anteckningar om Leon Larsson. Av redaktör Axel Uhlén. – Om Folket i Bild och dess förlag. F.d. verkställande direktören i FIB, major Gustaf Lindgren intervjuas av Karl Elfred Kumm. – Rättelser till tidskriftsregister i LoS. – Register över innehållet i LoS 1966 nr 16–29

3 (1967):35
Evolution och revolution hos Gustav Hedenvind-Eriksson 1918–1924. Av Conny Svensson

3 (1967):36
Strindbergsfejden. Av Barbro Svensson, Göran Hassler, Johan af Sandeberg och Carl-Johan Sjögren I. Tidningsinventering. – Inledning till tidningsgenomgången. – Alfabetiskt tidnings- och tidskriftsregister. – Grupp 1: Tidningar och tidskrifter genomgångna 1910–1912. (Forts. följer i nästa nr av LoS)

3 (1967):37
Strindbergsfejden. (Forts. från föreg. nr av LoS) I. Tidningsinventering. – Grupp 2: Tidningar och tidskrifter genomgångna under tiden juli–augusti 1910, mars 1911 samt maj 1912). – Grupp 3: Tidningar och tidskrifter genomgångna under tiden juli–augusti 1910)

3 (1967):38
Strindbergsfejden. (Forts. från föreg. nr av LoS) II. Introduktioner. – Strindbergsfejden i litteraturhistorisk belysning. Av Barbro Svensson. – Översikt över Strindbergs artiklar. Av Carl-Johan Sjögren. – Artiklarna om Karl XII. Av Barbro Svensson och Göran Hassler. – Strindberg, Geijerstam och nittitalet. Av Johan af Sandeberg. – Åtti- och nittitalsdebatten kring år 1909. Av Barbro Svensson. – Strindbergs artiklar och debatten om åtti- och nittital. Av Johan af Sandeberg och Carl-Johan Sjögren. – Striden om Levertin. Av Barbro Svensson. – Politiska och sociala motiv. Av Göran Hassler. – Strindberg och Sven Hedin. Av Barbro Svensson. – Nationalinsamlingen. Av Johan af Sandeberg. – Efterskrift om grupparbetet

3 (1967):39
Litteratursociologi inom folkrörelseforskningen. Av Lars Furuland. – Heidenstam, Strindberg och diktargagen. Av Bo-Bennich-Björkman. – Samhälls- och kulturkritik i Strindbergs författarskap 1899–1909. Av Barbro Svensson. – Arbetarkulturs förlag. Några synpunkter på folkrörelsernas förlagsverksamhet. Av Sam Johanson

3 (1967):40
Brunnsvikskamrater. Av Harry Lindström

4 (1968):41
Register över innehållet i LoS 1967 nr 30–40. – Rättelser till tidigare nummer av LoS. – Förkortningar i registren samt kodsiffrornas betydelse. – Register över Fönstret 1930–36. – Presentation. Av Bengt Brundin. – Register över Fönstret 1930 (forts. följer i nästa nr av LoS)

4 (1968):42
Register över Fönstret 1931

4 (1968):43
Register över Fönstret 1932

4 (1968):44
Register över Fönstret 1933–36

4 (1968):45
Preludier till Krusenstjernafejden. Om presskritiken av Agnes von Krusenstjernas böcker fram till 1930. Av Ulf Örnkloo

4 (1968):46

4 (1968):47

4 (1968):48
Register över Fram 1903–12. – Presentation. Av Bengt Brundin. – Register över Fram 1903–05 (forts. i nästa nr av LoS)

4 (1968):49
Register över Fram 1906–08

4 (1968):50
Register över Fram 1909–12. – Rättelser till tidigare nummer av LoS. – Register över innehållet i Litteratur och samhälle 1968 nr 41–50

5 (1969):51
Register över Brand 1918–22. – Presentation. Av Bengt Brundin. – Register över Brand 1918 nr 1–28 (forts. i nästa nr av LoS)

5 (1969):52
Register över Brand 1918 nr 29–52

5 (1969):53
Register över Brand 1919 nr 1–28

5 (1969):54
Register över Brand 1919 nr 29–52

5 (1969):55
Register över Brand 1920 nr 1–24

5 (1969):56
Register över Brand 1920 nr 24–52

5 (1969):57
Register över Brand 1921 nr 1–29

5 (1969):58
Register över Brand 1921 nr 30–53

5 (1969):59
Register över Brand 1922 nr 1–25

5 (1969):60
Register över Brand 1922 nr 26–52

5 (1969):61
Richard Steffens skolantologi 1921 och dess mottagande. Av Tommy Sundin

5 (1969):62
Debatten kring termen proletärdiktare 1921–22. Av Tommy Sundin

5 (1969):63
Svensk lyrik 1931–1960. En översikt av originalutgivningen i bokform. Av Hans Olof Johansson

6 (1970):64
Register över innehållet i LoS 1969 nr 51–63. – Det skönlitterära innehållet i 13 socialdemokratiska dagstidningar 15/7–31/12 1909. Ett register. Av Lars E. Wolf. – Presentation. – Arbetarbladet. – Arbetet. – Blekinge Folkblad. – Folket. – Norrskensflamman. – Ny Tid. – Nya Samhället. – Skånska Social-Demokraten. – Smålands Folkblad. – Social-Demokraten. – Värmlands Folkblad. – Örebro-Kuriren. – Östergötlands Folkblad. – Personregister

6 (1970):65
Verklighetsunderlaget i Ivan Oljelunds roman Gröna riddare. Av Göran Elgemyr

6 (1970):66
Register över Brand 1923–27. – Presentation. Av Bengt Brundin. – Register över Brand 1923–23 (forts. i nästa nr av LoS)

6 (1970):67
Register över Brand 1923 nr 24–52

6 (1970):68
Register över Brand 1924 nr 1–29

6 (1970):69
Register över Brand 1924 nr 30–52

6 (1970):70
Register över Brand 1925 nr 1–28

6 (1970):71
Register över Brand nr 29–52

6 (1970):72
Register över Brand 1926 nr 1–31

6 (1970):73
Register över Brand 1926 nr 32–52

6 (1970):74
Register över Brand 1927 nr 1–25

6 (1970):75
Register över Brand 1927 nr 26–52

6 (1970):76
Ny Illustrerad Tidning 1865–1871. En press- och litteraturhistorisk studie. Av Eric Johannesson

6 (1970):77
Ragnar Jändel och arbetarrörelsen. Av Åke Åkesson

6 (1970):78
Maria Sandel, arbeterska och arbetarskildrare. Av Gunnel Arrbäck Falk

6 (1970):79
Fridegårds bildningsgång och bibliotek. Av Lars Furuland

7 (1971):80
Register över innehållet i LoS nr 64–79. – Förkortningar i registren samt kodsiffrornas betydelse. – Register över Brand 1928 nr 1–26 (forts. i nästa nr av LoS)

7 (1971):81
Register över Brand 1928 nr 27–52

7 (1971):82
Register över Brand 1929 nr 1–26

7 (1971):83
Register över Brand 1929 nr 27–52

7 (1971):84
Register över Brand 1930 nr 1–26

7 (1971):85
Register över Brand 1930 nr 27–52

7 (1971):86
Register över Brand 1931 nr 1–25

7 (1971):87
Register över Brand 1931 nr 26–52

7 (1971):88
Register över Brand 1932 nr 1–26

7 (1971):89
Register över Brand 1932 nr 27–53

7 (1971):90
Kring bokförsäljningen i Göteborgsområdet. Av Monika Andersson och Lena Nilsson

7 (1971):91
Litteratursociologin i Sverige – forskningsfält och nuläge. Av Lars Furuland. – Litteratursociologi (litteratur och samhälle): nordisk litteratur 1969–71. En sammanställning av Bengt Brundin. – Var i Sverige är litteratörerna bosatta? Av Anne Flodman och Ove Norberg. – Literatur zum Thema "Das moderne Buch". Von Adam Bromberg. – Arbetarrörelsen och teatern decennierna kring sekelskiftet. Av Richard Estreen

7 (1971):92
Från Den stora kärleken till Lasse, Lasse liten. Analys av 124 populärpressnoveller från 1944 och 1970, med tonvikt på intrig och idéinnehåll. Av Gun-Britt Sundström

7 (1971):93
Studier i Karl-Erik Forsslunds roman Göran Delling. Av Bengt Brundin

8 (1972):94
Register över innehållet i LoS 1971 nr 80–93. – Lektören och litteraturen. 9 frågor och svar. Av Leif Brundin

8 (1972):95
Presentation av Brand 1928–32. Av Bengt Brundin. – Presentation av Brand 1933–47. Av Bengt Brundin. – Register över Brand 1933–47. – Register över Brand 1933 nr 1–27 (forts. i nästa nr av LoS)

8 (1972):96
Register över Brand 1933 nr 28–52

8 (1972):97
Register över Brand 1934

8 (1972):98
Register över Brand 1935

8 (1972):99
Register över Brand 1936–1939

8 (1972):100
Register över Brand 1940–1947

8 (1972):101
Litteratur för massmarknaden – en översikt. Av Lars Furuland. – Succéromanen ur Allers. Synpunkter på tillverkningsprocessen och kvinnobilden. Av Karin Hagberg. – Berättarstrukturerna i Sivar Ahlruds serieböcker om tvillingdetekriverna. Av Ingemar Hedman

8 (1972):102
Aktuell Fredrika Bremer-forskning. Rapport från det internationella Fredrika Bremer-symposiet, Uppsala 3–5 juni 1972. Redaktör för detta nummer: Karin Westman Berg

8 (1972):103
Presentation av Brand 1948–67. Av Bengt Brundin. – Register över Brand 1948–67. – Register över Brand 1948–54 (forts. i nästa nr av LoS)

8 (1972):104
Register över Brand 1954–60

8 (1972):105
Register över Brand 1961–67 (register över 1948–60 i föreg. nr av LoS). – Register över nr 7½ 1907, nr 9 1927 samt nr 21 1931. – Kronologisk förteckning över Brands tidningsutgivning 1898–1967 samt översikt över publicerade register i Litteratur och samhälle (LoS). En sammanställning av Bengt Brundin. – Brands tidningsutgivning mikrofilmad

8 (1972):106
Presentation av Brands första majnummer 1911–1936. Av Bengt Brundin. – Register över Brands första majnummer 1911–1936

8 (1972):107
Presentation av Brands julnummer 1910–1936. Av Bengt Brundin. – Register över Brands julnummer 1910–1936

8 (1972):108
Presentation av Brands Månadshäfte 1908–1909, 1913–1916. Av Bengt Brundin. – Register över Brands Månadshäfte 1908–1909, 1913–1916

8 (1972):109
Presentation av Brands tillfällighetstidningar, de s.k. "farorna". Av Bengt Brundin. – Alfabetisk förteckning över Brands tillfällighetstidningar. – Register över Brands tillfällighetstidningar

9 (1973):110
Det skönlitterära utbudet i arbetartidningar under andra halvåret 1909. Av Lars Wolf

9 (1973; reg.-nr, tr. 1977):111
Förord av Lars Furuland. – Översikt över innehållet i "Litteratur och samhälles" tidskriftsregister. – Rättelser. – Personregister (för "Litteratur och samhälles" tidskriftsregister 1965–72), del 1: A–Forsén

9 (1973; reg.-nr, tr. 1977):112
Personregister (för "Litteratur och samhälles" tidskriftsregister 1965–72) del 2: Forseth–Marco P

9 (1973; reg.-nr, tr. 1977):113
Personregister (för "Litteratur och samhälles" tidskriftsregister 1965–72) del 3: Marcus–Överland. – "Siffer"-pseudonymer

10 (1974):1.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Adresser till projektet. – Presentation av projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige. Av Vivi Edström och Lars Furuland. – Svenska tidskriftsartiklar om barn- och ungdomslitteratur. Av Sonja Svensson. – Barn i hem skola samhälle 1947–1973. – Biblioteksbladet 1916–1973. – Bokvännen 1946–1973. – Bonniers litterära magasin 1940–1973. – Folkskolan 1947–1963. – Hertha 1914–1973. – Svensk skoltidning 1944–1966. – Lärartidningen 1957–1966. – Lärartidningen – Svensk skoltidning 1967–1973. – Ord och bild 1893–1973. – Skolbiblioteket 1955–1969. – Barn och kultur 1970–1973. – Svensk bokhandel 1952–1973.

10 (1974):2.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige: Finlandssvensk barnlitteratur fram till år 1900. Av Kerstin Rosenqvist

10 (1974):3.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige: Handledning för studiecirklar i Barn- och ungdomslitteratur. Av James Blom

10 (1974):4.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige: Läsvanor hos 836 högstadieelever. Av Gösta M. Fernquist

10 (1974):5.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Ur-Pippi. Pippi Långströms väg från första manuskriptet ut till kritik och publik. Av Ulla Lundqvist

10 (1974):6.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Könsrollsmönster i några av Sven Wernströms ungdomsböcker. Av Rigmor Granlund

10 (1974):7.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Maj Sjöwalls og Per Wahlöös "romaner om brott". En genrekritisk undersøgelse. Af Niels Mors Nielsen

10 (1974):8.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Pehr Thomassons allmogeberättelser – tendens och samhällsidéer. Av Marita Gunnarsson

11 (1975):1.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Ottilia Adelborg, bilderbokskonstnärinna. Av Susanne von Essen

11 (1975):2.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Två föredrag av Stefan Mählquist. – Förord. – Motiv och värderingar i långserieböcker. – Ungdomsboken och marknadskrafterna

11 (1975):3.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Mellanstadiebarns reaktion på två litterära texter – läsarundersökning i sex skolor i Stockholm. Av Boel Smedmark

11 (1975):4.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Berättarstrukturer i Katarina Taikons Katitziböcker. Av Christer Öhman

11 (1975):5.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Maria Gripe – två studier. – "Karlssons Elvis är ett udda barn." En studie i Maria Gripes böcker om Elvis Karlsson. Av Anita Widéen. – Maria Gripes Glasblåsarns barn. Element ur fornnordisk litteratur och deras betydelse för berättelsen. Av Sigbritt Johansson

11 (1975):6.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Är dom vuxna aldrig riktigt kloka? Om åldersbarriärer i den svenska ungdomsboken 1950–1975. Av Sonja Svensson

12 (1976):1.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Enid Blytons Fem-böcker – roller, handlingsstruktur och rekvisita. Av Elisabeth Ljungström, Elisabeth Sunestam och Kristina Wallenbeck

12 (1976):2.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Sägner för moderna barn – magiska element i fyra böcker av Astrid Lindgren. Av Eva Margareta Löfgren

12 (1976):3.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Tove Jansson på svenska – Litteraturförteckningar och annotationer 1945–1973. Av Birgit Antonsson

12 (1976):4.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Felix – en series väg från dagstidning till album. En analys av dagsserieformen och något om överföring av serier från en typ av publicering till en annan. Av Ulf Hagen

13 (1977):1.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Sagan om verkligheten. Teman och symboler i Irmelin Sandman Lilius’ trilogi Fru Sola. Av Petra Wrede

13 (1977):2.
Projektet Barn- och ungdomslitteratur i Sverige:
Kursplaner i barn- och ungdomslitteratur vid Litteraturvetenskapliga institutionerna i Stockholm och Uppsala samt förteckningar över barnlitteraturprojektets utgivning

13 (1977):3.
Projektet Populärfiktion i Sverige 1830–1970 – medier, produktion, spridning, struktur och funktioner. – Projekt populärfiktion i Litteratur och samhälle. – Hans Olof Johansson: Utgivningen av populärpocketböcker 1965–1974. – Niels Halkjaer: Den svenska 1800-talsdramatiken och litteraturhistorien. En studie i litteraturhistorisk kanonbildning och några synpunkter på definitionen av populärlitteratur

13 (1977):4/5.
Projektet Populärfiktion i Sverige 1830–1970:
Bo Bennich-Björkman: Forskning om detektivromanen 1907–1977. En kritisk granskning av viktigare insatser i England, USA, Frankrike och Tyskland

14 (1978):1/2.
Projektet populärfiktion i Sverige 1830–1970:
Hans Olof Johansson: En bok för alla? Rapport om en utvärdering av Litteraturfrämjandets femkronorsböcker

14 (1978):3.
Projektet Populärfiktion i Sverige 1830–1970:
Kommentar. – Per Lindroth: Deckarintriger från Berlin till Stockholm – S.A. Duse och Paul Rosenhayn

14 (1978):4.
Projektet Populärfiktion i Sverige 1830–1970:
Kommentar. – Gun-Britt Persson & Niels Halkjaer: Jul Regis’ detektiv-thrillers. Intriger och personer i böckerna om Maurice Wallion

15 (1979):1.
Projektet Populärfiktion i Sverige 1830–1970:
Kommentar. – Johan Svedjedal: Komikens grepp och gränser. En undersökning av P.G. Wodehouses Ukridgenoveller. Abstract in English

15 (1979):2/3.
Projektet Populärfiktion i Sverige 1830–1970 Kommentar. – Folket i Bilds folkboksserie 1940–1960 – en annoterad förteckning av Johan Brinck, Jan Jensen, Thomas Olofsson, Tomas Rydholm, Svante Svärd och Katarina Wicksell

16 (1980):1/2.
Projektet Populärfiktion i Sverige 1830–1970:
Kommentar. – Förkortningar. – Dag Hedman: Frank Hellers födelse. En undersökning av Gunnar Serners debut som underhållningsförfattare 1913–14

16 (1980):3.
Projektet Populärfiktion i Sverige 1830–1970:
Johan Svedjedal: Spela spelet. Om Louis De Geers Singletonböcker

17 (1981):1/2
Olle Thörnvall: Svensk rocklyrik. Analys av fyra svenska rocktexter. – Pugh Rogefeldt: Jag är en liten pojk. – Hoola Bandoola Band: Keops pyramid. – Ulf Lundell: Sextisju sextisju. – Ebba Grön: Vad ska du bli?

18 (1982):1 Alvar Wallinder: Författaren, förlaget och barnboken. Organisation och urvalsprinciper hos bokförlag

18 (1982):2
Johan Svedjedal: Prosa mellan krigen. Förstagångsutgivningen av svensk prosafiktion i original i bokform för vuxna 1916–1940

19 (1983):1/2
Tema: barnbibliotek. Tre uppsatser av Åke Åberg / Kerstin Auraldsson / Marie Danielsen. – Åke Åberg: Barnbibliotekets begynnelse. – Kerstin Auraldsson: Ett barnbibliotek växer fram. Barnbiblioteksverksamhet i Uppsala under Vivica Hänningers tid 1941–1964. – Marie Danielsen: Barn- och ungdomsverksamhet vid Uppsala stadsbibliotek 1965–1978

20 (1984):1/2
Brott i skillingtryck. Tre uppsatser av Per Andersson / Martin Bjersby / Eva Stina Christiansen. – Bo Bennich-Björkman: Inledning. – Per Andersson: Folkböckerna om stortjuven Carl Fredrik Lilja. En studie av deras innehåll och tillkomstprocess. – Martin Bjersby: Skillingtrycken om mördaren Pehr Victor Göthe. Undersökning och diskussion kring en grupp folkliga tryckalsters källunderlag och framväxt. – Eva Stina Christiansen: "Lyssna menskor här till sången". Småtrycken om Troppman och morden i Elsass och Pantin, deras förbindelse med svensk dagspress och inbördes påverkan

21 (1985):1
Lars Wendelius: Pengar, brott och andeväsen. En studie i Aurora Ljungstedts författarskap

21 (1985):2/3
Brigitte Mral: Poetiska bidrag i Folkviljan 1882–1885, 1891–1892, Social-Demokraten 1885–1900 och Arbetet 1887–1900

22 (1986):1/2
Hans Olof Johansson & Lars Petterson: En bok för alla från förlag till läsare. Rapport från 1985 års utvärdering

23 (1987):1/2
Martin Kristenson: Böcker i svenska hem. Om Carl Cederblads litteratursociologiska undersökning 1928–1931

24–25 (1988–1989):1/2
Johan Svedjedal: Almqvists Det går an och konsten att överleva. En texthistorik. Abstract in English

26 (1990):1/2
Sten Torgerson: Fiktionsprosa på svenska 1866–1900. En utgivningsstatistik

27 (1991):1
Lars Brink: Författaren som idealgestalt. Fyra litteraturhistoriska läroböcker för gymnasiet 1880–1945

27 (1991):2 Magnus Johansson: Socialism och elitism. Några teman i Victor Svanbergs litterära värdeingssystem

28 (1992):1
Stefan Mählqvist: Barnboken i brännpunkten. Nedslag i den kritiska debatten kring barn- och ungdomslitteratur i Sverige efter andra världskriget

29 (1993):1
Ann-Sofie Einarsson: Svenska Allmogeförlaget och Jules Ingelow. Ett folkligt förlag och dess skapare

30 (1995): 1
Carina Burman: Mamsellen och förläggarna. Fredrika Bremers förlagskontakter 1828–1865

30 (1995):2
Lars Wendelius: Deckarförfattaren H.-K. Rönblom. En profilteckning

31 (1996):1
Anna Williams: Åttitalister och kvinnliga åttitalister. Genus och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk

31 (1996):2
Margareta Björkman: Original och översättning. Om två romaner av Restif de la Bretonne

32 (1997):1
Cecilia Lengefeld: Förlaget Albert Bonniers äventyr i Tyskland 1911–1913

32 (1997):2
Lena Kåreland: Traditionalist och smakdomare. Eva von Zweigbergks barnbokskritik under 1940-talet

33 (1998):1
Sara Rönn: Årstafrun och hennes böcker

33 (2000):2
Dag Hedman: Den skuggomhöljde Julius Regis

34 (2000):1
Lars Wolf: Att möta sina domare. Selma Lagerlöfs väg till Gösta Berlings saga och bokens mottagande

34 (2000):2
Lena Kåreland: Gränsöverskridare. Carl Sandburg och Lennart Hellsing – författare för barn och vuxna

35 (2001):1
Kerstin Rydbeck: Svenska antidrogorganisationer och deras periodica och skriftserier 1837–2000. En bibliografisk översikt. Med en redovisning av innehållet i sju godtemplarskrifter 1880–1930

35 (2002):2
Petra Söderlund: Bokringen – läsarnas navigatör på Internet. Om böcker och läsning på 62 nätplatser. Abstract in English

36 (2002):1
Bo Gräslund: Mysteriet Balderson. En deckargåta.
Abstract in English Förord Slutord

36 (2003):2
Karin Hallgren/Lena Kåreland: De vilda svanarna. En pjäs i tiden.

37 (2007):1
Annacarin Billing, Marta Ronne, Gunvor Stolt, Mararetha Fahlgren och Caroline Graeske: Mot normen. Kvinnors skrivande under 1900-talet.

37(2007):2
Nya perspektiv på litteratursociologin. Till Johan Svedjedal på 50-årsdagen 29 juni 2006. Red. Eva Heggestad & Anna Williams [med bidrag av Lars Furuland, Gunnel Furuland, Åsa Warnqvist, Gundel Söderholm, Jerry Määttä, Anna Gunder].

38(2008):1
Conny Svensson: Gösta Gustaf-Janson och nazismen.

38(2008):2
Jerry Määttä: Science fiction i Sverige 1950-1968. En bibliografi.

39(2009):1
Anna-Maria Rimm: Elsa Fougt som förläggare

39(2010):2
Petra Söderlund: Selma Lagerlöf & Co. Litteratursociologiska och textkritiska analyser

40(2010):1/2
Gunnel Furuland: Från Banditen till Rosa och Blenda. Den gemensamma litterära marknaden och fem översatta författare i 1800-talets Sverige

41(2012):1
Lars Gustafsson: Sven Stolpe, drottning Kristina och Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin