Arbetarrörelsen och språket

Rapport ur ett HSFR-finansierat nätverksprojekt

1991

1991:1 Olle Josephson: Diskussionsskolan 1886. Språkbruksmiljö, argumentation och stil i tidig arbetarrörelse

1991:2 Brigitte Mral: ’En liten entusiastisk skara jämnstrukna ynglingar’. Gruppen kring Örebro-Kuriren 1902–1905

1991:3 Ulrika Larsson: Kommunistisk valpropaganda. En funktionsanalytisk studie av VPK:s valaffischer från 1968 till 1988

1991:4 Brigitte Mral: En vanlig agitationskampanj. Exemplet: Agitationen i Bergslagen 1895–96

1991:5 Olle Josephson: Mäster Palm talar

1992

1992:1 Marie Hedström: Arbetare, vakna upp! Agitationsbroschyrer utgivna inom arbetarrörelsen 1881–1909. En bibliografi

1992:2 Jonas Engman: Från agitator till fot – bilder av agitatorn i intervjuer med socialdemokrater

1992:3 Brigitte Mral: Kommunikativt handlande i Domnarfvets arbetareförbund 1890/91

1992:4 Eric Johannesson: Agitatorn söker sina roller. Om självexponering hos Einar "Texas" Ljungberg, August Palm och Frans Elmgren

1992:5 Angelika Sjölander-Hovorka: Arbetarkultur och arbetarrörelse i Österrike, främst perioden 1918–1938. Kommenterande bibliografi över publikationer, arkiv- och institutionsförteckningar

1992:6 Margareta Ståhl: Folkliga fanor och fackliga standar. Arbetarrörelsens banér t.o.m. 1885

1992:7 Kurt Johannesson: Agitatorn som hot och ideal

1993

1993:1 Föredrag hållna vid en konferens om Arbetarrörelsen och språket den 23–24 oktober 1992. [Dieter Fricke: "... jeder von euch muss ein Agitator sein!" Zum Organisationsleben in der deutschen Arbeiterbewegung (1863–1878). – Flemming Hemmersam: Arbejderbevægelsens kultur og labour lore. – Josef Seiter: Österreichischen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung]

1993:2 Bengt-Göran Martinsson: Erik Hedéns estetik – dess kulturella position och idéhistoriska förutsättningar. Till studiet av arbetarrörelsens klassicism

1993:3 Per Ledin: Mötesreferat i den tidiga socialdemokratiska pressen

1993:4 Ulrika Kjellman: Arbetaren i bild. Den socialistiska dagspressens bildbruk och framställning av den arbetande människan

1993:5 Mikael Hallberg och Tomas Jonsson: "Allmänanda och självtukt". Per Albin Hanssons ideologiska förändring och folkhemsretorikens framväxt

1993:6 Brigitte Mral: Kommunikation och handlande i Malmö kvinnliga diskussionsklubb 1900–1904

1993:7 Olle Josephson: Propositionsordningar och stormklockeretorik. Ljusne-Ala Socialdemokratiska Ungdomsklubb 1905–1906

1993:8 Bernt Gustavsson: Arthur Engbergs språkvärldar

1993:9 Brigitte Mral: Kata Dalström som talarinna

1994

1994:1 Kurt Johannesson: "Hövdingen är fallen!" Om Hjalmar Branting som politisk symbol

1994:2 Hans Strand: Att (S)vara eller inte (S)vara? Socialdemokratiska och andra partiledares språkliga strategier i TV-sända valutfrågningar mellan 1964 och 1991

1994:3 Brigitte Mral: "Den nya kvinnan". Alva Myrdal och medierna på 30-talet

1994:4 Thord Strömberg: Mannen som alla litar på. Media och den socialdemokratiska kommunalpampen

1994:5 Erik Åsard: Från myndig till massmediamässig. 1991 års Ingvar Carlsson-film i jämförande perspektiv

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin