Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi

Avdelningen utger en skriftserie där bland annat flera av de avhandlingar som lagts fram vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik i Uppsala publiceras. Skriftserien presenteras i sin helhet här, med länkar till vissa avhandlingars abstracts.

Abtracts available online for dissertations completed later than 1985

Titlar utan särskilda uppgifter om förlag distribueras av Avdelningen för litteratursociologi. BESTÄLL HÄR!

 

81. Maria Ulfgard, Nils Holgersson tur & retur. Barnens brev till Selma Lagerlöf (Makadam förlag, 2022)

80. Jana Rüegg: Nobelbanor. Svenska förlags utgivning av översatta Nobelpristagare i litteratur sedan 1970 (2021)

79b. Lars Burman, Studentdikt för tillfället 1660-1699: Kvantitativa undersökningar av tryckta tillfällesdikter av Värmlandsstudenter vid Uppsala universitet (2020)

79a. Arbetarförfattaren. Litteratur och liv. Red. Margaretha Fahlgren, Per-Olof Mattsson & Anna Williams (2020) Gidlunds

78. Mats Myrstener: ”Ett bibliotek för alla, som som svarar mot tidens krav”. Stockholms stadsbibliotek: upplysning, modernitet och litteratursyn, 1928–1939 (2019)

77. Henrik Fürst: Debutant! Vägar till skönlitterär debut och ett särskilt uppmärksammat mottagande (2019)

76. The Materiality of Writing. Manuscript Practices in the Age of Print. Red. Eve Rosenhaft, Helga Müllneritsch & Annie Mattsson (2019)

75. Malin Nauwerck: A World of Myths. World Literature and Storytelling in Canongate’s Myths series (2018)

74. De tecknade seriernas språk. Uttryck och form. Red. David Gedin. (Gedin & Balzamo förlag, 2017)

73. Karl Berglund: Död och dagishämtningar. En kvantitativ studie av det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur (2017)

72. The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers. An Anthology. Red. Margaretha Fahlgren & Anna Williams (2017)

71. Konstellationer. Festskrift till Anna Williams.. Red. Alexandra Borg, Andreas Hedberg, Maria Karlsson, Jerry Määttä & Åsa Warnqvist (Gidlunds, 2017)

70. Karl Berglund: Mordförpackningar: Omslag, titlar och kringmaterial till svenska pocketdeckare 1998-2011 (2016)

69. Handslag och hälsning. Brevväxlingen mellan Lars Furuland och Ivar Lo-Johansson 1955–1989: en vänskap kring den svenska arbetarlitteraturen. Red. Gunnel Furuland (LaGun, 2015)

68. Kladd, utkast, avskrift. Studier av litterära tillkomstprocesser. Redaktörer: Paula Henrikson & Jon Viklund (2015)

67. Maria Ulfgard: Lära lärare läsa. Om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan (Makadam förlag, 2015)

66. Andreas Hedberg: Det diktade bruket. Skönlitterära berättelser om vallonbruk i Uppland 1787–2012 (2013)

65. Svensk litteratur som världslitteratur. En antologi. Red. Johan Svedjedal (2012)

64. Karl Berglund: Deckarboomen under lupp. Statistiska perspektiv på svensk kriminallitteratur 1977-2010 (2012) Abstract in English

63. Anna Gunder: Garanterade författare. Om biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972-2010 (2012)

62. Andreas Hedberg, En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891-1895 (2012) Abstract in English Gidlunds förlag

61. Claes Ahlund: Underhållning och propaganda. Radschas (Iwan Aminoffs) romaner om första världskriget 1914-1915 (2010)

60. Svante Lovén: Also Make the Heavens. Virtual Realities in Science Fiction (2010)

59. Anna-Maria Rimm: Elsa Fougt, Kungl. boktryckare. Aktör i det litterära systemet ca 1780-1810 (2009) Abstract in English

58. Sofi Qvarnström: Motståndets berättelser. Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första världskriget (Gidlunds förlag, 2009) Abstract in English

57. Dag Hedman: Gösta Palmcrantz (Gösta Segercrantz). En bibliografi (2008)

56. Dag Hedman: Extravaganta eskapader. Gösta Palmcrantz' liv och verk (2008)

55. Claes Ahlund: Diktare i krig. K. G. Ossiannilsson, Bertil Malmberg och Ture Nerman från debuten till 1920 (2007) Gidlunds förlag

54. Åsa Warnqvist: Poesifloden: Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976-1995 Summary (2007) Abstract in English Fulltext Ellerströms förlag

53. Gunnel Furuland: Romanen som vardagsvara: förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier. Summary (2007) Abstract in English LaGun Förlag

52. Gundel Söderholm: Svea: En litterär kalender 1844-1907. Summary (2007) Abstract in English

51. Jerry Määttä: Raketsommar. Science fiction i Sverige 1950-1968. Summary (2006) Abstract in English Fulltext Ellerströms förlag

50. Margareta Wersäll: Fattighusliv i ensamhetsslott. Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt. Summary (2006) Abstract in English Fulltext

49. Lars Furuland & Johan Svedjedal: Svensk arbetarlitteratur, Årsbok för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 2006 (2006) Bokförlaget Atlas

48. Anna Gunder: Hyperworks: On Digital Literature and Computer Games. Summary (2004) Abstract in English

47. Petra Söderlund: Läsarnas nätverk. Om bokläsare och Internet (2004)

46. Daan Vandenhaute: Om inträdet i världen. Lyrikdebutanterna i 1970-talets svenska litterära fält. Summary (2004) Gidlunds förlag

45. Ann Öhrberg: Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare. Summary (2001) Abstract in English Fulltext Gidlunds förlag

44. Marta Ronne: Två världar – ett universitet. Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904–1943. En genusstudie. Summary (2000) Abstract in English

43. Petra Söderlund: Romantik och förnuft. V. F. Palmblads förlag 1810–1830. Summary (2000) Abstract in English Gidlunds förlag

42. Johan Svedjedal: The Literary Web: Literature and Publishing in the Age of Digital Production. A Study in the Sociology of Literature (2000) Table of contents Introduction Kungliga Biblioteket

41. Åke Kussak: Litterära skoltexter. En studie av läseböcker för grundskolans högstadium och motsvarande skolformer och stadier 1950–1975 (1999) HLS förlag

40. Lars Wendelius: Rationalitet och kaos. Nedslag i svensk kriminalfiktion efter 1965. Summary (1999) Gidlunds förlag

39. Erik Peurell: En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet. Summary (1998) Abstract in English Gidlunds förlag

38. Eva Hemmungs Wirtén: Global Infatuation. Explorations in Transnational Publishing and Texts. The Case of Harlequin Enterprises and Sweden (1998) Pdf Pdf, 923 kB.

37. Lars Furuland: Bergslagen i litteraturen. Kommenterad bibliografi med en inledande litteratursociologisk uppsats (1998) Gidlunds förlag

36. The Interpretation of Culture and the Culture of Interpretation. Proceedings from the first graduate conference at the Department of Literature in Uppsala, April 20–21 1996. Editors: Eva Hemmungs Wirtén and Erik Peurell (1997)

35. Anna Williams: Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (1997) Abstract in English Gidlunds förlag

34. Dag Hedman: Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 1885–1920: En bibliografi (1997) Gidlunds förlag

33. Fiktionens förvandlingar. En vänbok till Bo Bennich-Björkman den 6 oktober 1996. Red: Dag Hedman och Johan Svedjedal (1996)

32. Kerstin Rydbeck: Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896–1925. Summary (1995) Summary

31. Solveig Lundgren: Dikten i etern. Radion och skönlitteraturen 1925–1955. Summary (1994) Abstract in English

30. Lars Brink: Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910–1945. Summary (1992) Abstract in English

29. Margareta Björkman: Läsarnas nöje. Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783–1809. Summary (1992) Abstract in English

28. Lars Furuland: Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser (1991) Gidlunds förlag

27. Eva Heggestad: Fången och fri. 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, arbetet och konstnärskapet. Summary (1991) Abstract in English

26. Anna Williams: Skribent i Svensk-Amerika. Jakob Bonggren, journalist och poet. Summary (1991) Abstract in English

25. Lars Wendelius: Form och tematik i Peter Weiss' Motståndets estetik. Summary (1991) Abstract in English

24. Lars Wendelius: Kulturliv i ett svenskamerikanskt lokalsamhälle: Rockford, Illinois. Summary (1990).

23. Carina Burman: Vältalaren Johan Henric Kellgren. Summary (1988) Abstract in English

22. Dag Hedman: Gunnar Serner (Frank Heller). En bibliografi (1987)

21. Johan Svedjedal: Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska och litteratursociologiska studier i C. J. L. Almqvists prosafiktion kring 1840. Summary (1987) Abstract in English

20. Mats Herder: Arbetsplatsbibliotek i Sverige. Studier av en uppsökande folkbiblioteksverksamhet och dess framväxt. Summary (1986) Abstract in English

19. Jan Stenkvist: Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel (1985) Gidlunds förlag

18. Brigitte Mral: Frühe schwedische Arbeiterdichtung. Poetische Beiträge in sozialdemokratischen Zeitungen 1882–1900. Sammanfattning på svenska (1985)

17. Bertil Björkenlid: Kvinnokrav i manssamhälle. Rösträttskvinnorna och deras metoder som opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–21. Summary (1982)

16. Åke Kussak: Författaren som predikant. Ett frikyrkosamfunds litterära verksamhet 1910–1939. Summary (1982) Gummessons förlag

15. Harry Lenhammar: Budbäraren, Pietisten och Församlingsbladet. Studier i svenska religionsperiodika (1981)

14. Victor Svanberg: Medelklassrealism (nyutgåva i bokform, 1980) Gidlunds förlag

13. Victor Svanberg: Romantikens samhälle (1980) Gidlunds förlag

12. Gunnar Elveson: Bilden av Indien. U-landsreportaget i tidningen Vi och 1960-talets världsbild (1979)

11. Gunnar Elveson: Reportaget som genre (1979)

10. Dag Nordmark: Rudolf Värnlund. En bibliografi (1978)

9. Lars Wolf: Tigande diktare? En studie kring litterära reaktioner på 1909 års storstrejk. Summary (1975)

8. Gunnar Elveson: Kooperatören – Konsumentbladet – Vi. Konsumentkooperativ press och kultursyn 1899–1974. En bibliografi med inledande historik (1975)

7. Mats Rehn: Jack London i Sverige. Studier i marknadsföring och litterärt inflytande. Summary (1974)

6. Conny Svensson: Gustav Hedenvind-Eriksson. En bibliografi (1973)

5. Ebbe Schön: Jan Fridegård och forntiden. En studie i diktverk och källor. Summary (1973)

4. Bo Bennich-Björkman: Termen litteratur i svenskan 1750–1850. Summary (1970)

3. En bok om biblioteksforskning. Redigerad av Lars Furuland och Bengt Brundin. Summaries (1969)

2. Tidningen Lantarbetaren 1908–1966. Ett register med företal av Ewald Jansson och historik av Lars Furuland (1967)

1. Jonas Åkerstedt: Den litterate arbetaren. Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912–1930. Summary (1967)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin