Mikrosystemteknik

Microchip

Avdelningen för mikrosystemteknik (MST) är en del av institutionen för materialvetenskap.

Vi forskar och undervisar om miniatyriserade komponenter och system. Ämnet är en tvärvetenskaplig förlängning av mikroelektroniken och spänner över områden som mekanik, optik, elektromagnetism och flödesmekanik.

Våra forskargrupper arbetar ur ett materialvetenskapligt och behovsorienterat perspektiv med att utveckla små sensorer, motorer, ventiler, pumpar, reaktorer och analyssystem.

Vi samarbetar aktivt med företag och har varit med och bildat många nya företag, både små företag och företag som växt till flera hundra anställda.

Är du intresserad av att jobba på avdelnigen för mikrosystemteknik så håll utkik efter lediga tjänster.

Mikrosystemteknik handlar om att utveckla och studera mikro- och millimeterstora komponenter och system. Ämnet har sina rötter i mikroelektroniken och spänner över områden som mekanik, optik, elektromagnetism och flödesmekanik.

Med hjälp av mikrosystemteknik kan man uppnå funktioner och prestanda som knappast kan nås med konventionell teknik. Det kan ge lösningar på många av samhällets behov och även bidra till ett bättre liv med nya möjligheter. Komponenter byggda med mikrosystemteknik finns i produkter som används inom nästan alla sektorer i samhället. De vanligaste användningarna finns i våra bilar och i prylar som smarta telefoner och klockor.

Genom internet kan små sensorer och aktuatorer (används för att styra en mekanism eller mekaniskt system) trådlöst koppla samman människor och maskiner för ett transparent, motståndskraftigt och hållbart samhälle. Mindre vanliga men väldigt viktiga komponenter används i maskiner för att tillverka bildskärmar och elektronik, men även vid DNA-analys och medicinsk diagnostik.

Forskningsområden inom mikrosystemteknik

Undervisning inom mikrosystemteknik

I våra kurser får du lära dig vilka effekter som uppstår vid miniatyrisering och hur mikro- och nanoteknik kan användas inom teknik och naturvetenskap.

Har du frågor om våra kurser eller de program där du läser dem är du välkommen att kontakta institutionens kursadministratör eller studievägledaren för ditt program (länka)

Information om utbildningar på avdelningen finns i studentingången

Bli doktorand inom mikrosystemteknik

Vi erbjuder forskarutbildning inom ämnet teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik. Om du vill bli doktorand vid avdelningen söker du en utannonserad doktorandtjänst.

För mer information om ämnesinriktningen, kontakta professor Klas Hjort.

Mer information om forskarutbildning vid institutionen

Lediga doktorandtjänster vid institutionen

Examensarbeten

Vi välkomnar studenter som vil göra sina examensarbeten på vår avdelning. Läs mer om våra forskningsområden på våra forskargruppers sidor.

Ibland har vi uttänkta projekförslag att ge men det finns alltid något att göra. Hör av dig till Klas Hjort, Greger Thornell eller Lena Klintberg om du är intresserad.

Här kan du läsa tidigare examensarbeten hos oss

Välkommen att ta kontakt med oss på mikrosystemteknik

Du är välkommen att besöka oss på Ångströmslaboratoriet Lägerhyddsvägen 1, Uppsala. Vi sitter i hus 2, våning 2.

Avdelningsföreståndare: Professor Klas Hjort, telefon 018-471 3141.

Kontaktuppgifter till medarbetare vid avdelningen

Bild på man i orange tröja. Han ler.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin