Om institutionen för materialvetenskap

Institutionen för materialvetenskap håller till på Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorium för material- och energiforskning.

Bildtext

Institutionen för materialvetenskap

Vår institution för samman innovativa forskare, duktiga studenter och toppmodern utrustning i en samverkande miljö.

​Materialvetenskap är tvärvetenskapligt och omfattar såväl matematik, fysik, kemi som teknik. Området har tillämpningar inom alla branscher och samhällsområden som till exempel IT och digitalisering, elektronik och mikrosensorer, sjukvård och medicin, energigenerering och energilagring, byggteknik, transport och tillverkningsindustri.

Forskningsavdelningar

Vid vår institution finns sju forskningsavdelningar som bedriver högkvalitativ forskning inom sitt specialområde.

Det här är institutionen för materialvetenskap

Omsättning: 223 miljioner kr

Anställda: 153 (41% kvinnor)

Lärare och forskare: 81 (32% kvinnor), varav 24 professorer

Doktorander: 75 (48% kvinnor)

Källa: GLIS (siffrorna avser 2023)

Man som håller i chip

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin