Nanoteknologi och funktionella material

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material är en del av institutionen för materialvetenskap.

Nanoteknologi och funktionella material

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material tillhör institutionen för materialvetenskap och leds sedan bildandet år 2004 av professor Maria Strömme.

Vår forskning fokuserar på många olika forskningsområden där det gemensamma med vår forskning är innovativt arbete genom nanoteknologiska principer. Hos oss hittar du forskning som ligger nära såväl energiforskning som biomedicin.

Vi arbetar nära industri och akademiska insitutioner för att säkerställa att vår forskning är relevant och banbrytande.

Vår forskning i media

Forskningsområden

Om du vill bli doktorand vid avdelningen söker du en utannonserad doktorandtjänst, som publiceras bland institutionens lediga tjänster.

Vi erbjuder forskarutbildning inom ämnet teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material.

För mer information om ämnesinriktningen, kontakta professor Maria Strömme.

Information om forskarutbildning vid institutionen

Lediga doktorandtjänster vid institutionen

Examensarbeten

Vi välkomnar studenter som vil göra sina examensarbeten på vår avdelning. Läs mer om våra forskningsområden på våra forskargruppers sidor.

Hör av dig till någon av våra forskare om du är intresserad av att göra examensarbete hos oss.

Kontakta avdelningen

Välkommen att hälsa på oss i hus 3, våning 1, på Ångströmlaboratoriet.

Avdelningen för tillämpad materialvetenskap leds av professor Maria Strömme.

Lista på medarbetare vid avdelningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin