Tillämpad mekanik

Avdelningen för tillämpad mekanik är en del av institutionen för materialvetenskap.

Tillämpad mekanik är ett brett område som inbegriper strukturer, solider och fluider. Vårt arbete fokuserar närmast på material- och strukturmekanik.

Välkommen till avdelingen för tillämpad mekanik

Att se är att tro, men att mäta och beräkna är mycket mer övertygande. Moderna experimentella tekniker, i kombination med bildanalyser och beräkningsmetoder med hög precision, är våra kraftfulla verktyg för att förstå det grundläggande mekaniska beteendet hos komplexa strukturer och material över längd- och tidsskalor. Vår forskning är tvärvetenskaplig och sträcker sig från tillämpade projekt i nära samarbete med industrin till grundläggande akademisk forskning.

Avdelningen för tillämpad mekanik bildades i december 2010. Sedan avdelningen bildades har avdelningen forskning och undervisning utvidgats till nya områden inom tillämpad mekanik, speciellt strukturmekanik i byggtillämpningar.

Vi ger kurser inom konstruktionsteknik, hållfasthetslära, finita element-metoden och kontinuummekanik på grundläggande och avancerad nivå.

Vad vill du veta mer om?

Projektarbeten/examensarbete

Hos oss på tillämpad mekanik kan vi erbjuda lämpliga projektarbeten för både master- och kandidatuppsatser samt enskilda projelktkurser.

Är du student vid Uppsala Universitet är du välkommen att kontakta en fakultetsanställd på vår avdelning för mer information. Kontaktinformation hittar du här

Är du intresserad av att göra ditt projektarbete/examensarbete hos oss?

Kika gärna på vår lista över potentiella projektämnen (på engelska) Pdf, 49 kB.

Bli doktorand inom tillämpad mekanik

Vi ger regelbundet doktorandkurser i t.ex. kontinuummekanik och finit element-modellering. Om du vill bli doktorand vid avdelningen söker du en utannonserad doktorandtjänst. Vi ger regelbundet doktorandkurser i exempelvis kontinuummekanik och finit element-modellering.

Mer information om forskarutbildning vid institutionen

Lediga doktorandtjänster vid institutionen

Här kan du läsa om tidigare doktorander

För mer information om ämnesinriktningen, kontakta professor Kristofer Gamstedt.

Välkommen att ta kontakt med oss

Du är välkommen att besöka oss på Ångströmslaboratoriet Lägerhyddsvägen 1, Uppsala.

Avdelningsföreståndare: Professor Kristofer Gamstedt, telefon 070-425 03 82

Medarbetare vid avdelningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin