33.3 Institutionen för materialvetenskap

Del av Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap; Tekniska sektionen

Fax:
018-471 32 70
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Webbsida:
https://www.materialvetenskap.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Skydds­ombud:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin