Martin Sjödin

Professor i teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material vid Institutionen för materialvetenskap; Nanoteknologi och funktionella material

Telefon:
018-471 73 30
Mobiltelefon:
070-425 07 51
E-post:
martin.sjodin@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent i teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Patent

Martin Sjödin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin