33.3.3 Medicinsk teknik

Del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Sara Rudqwist 018-471 3148

Fax:
018-471 32 70
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Webbsida:
https://www.materialvetenskap.uu.se/
Föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin