Gry Hulsart Billström

Handledare vid Institutionen för materialvetenskap; Medicinsk teknik

Mobiltelefon:
070-262 12 34
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Du kan hitta mer information om vår forskning på Translational Imaging.

Nyckelord

  • biological responses
  • biomaterials
  • in vivo imaging
  • orthopaedics
  • regenerative medicine
  • translational research

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Gry Hulsart  Billström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin