33.3.9 Tillämpad mekanik

Del av Institutionen för materialvetenskap

Ekonom: Evika Bruciene 018-471 3024

Fax:
018-471 32 70
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Webbsida:
https://materialvetenskap.uu.se/tillampad-mekanik/
Föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin