Kristofer Gamstedt

Professor i tillämpad mekanik vid Institutionen för materialvetenskap; Tillämpad mekanik

Mobiltelefon:
070-425 03 82
E-post:
kristofer.gamstedt@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Biografi

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

  • MS Applied Physics and Electrical Engineering, Linköping University, 1993
  • PhD Polymer Engineering, Luleå University of Technology, 1998
  • Docent conferment, Solid Mechanics, KTH, 2004

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin