Per Isaksson

Professor i hållfasthetslära vid Institutionen för materialvetenskap; Tillämpad mekanik

Mobiltelefon:
070-317 41 94
E-post:
per.isaksson@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin