Johan Pyykkö

Doktorand , industri, vid Institutionen för materialvetenskap; Tillämpad mekanik

E-post:
johan.pyykko@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin