Tillämpad materialvetenskap

Avdelningen för tillämpad materialvetenskap är en del av institutionen för materialvetenskap.

Välkommen till avdelningen för tillämpad materialvetenskap. Här är vi ungefär 40 forskare, doktorander och administrativ personal som arbetar.

På avdelningen bedriver vi både undervisning och forskning, där största delen består av experimentella aktiviteter. Vi samarbetar ofta med både svenska och internationella akademiska och industriella partners.

Forskningen hos oss är indelad i fyra forskargrupper: diamantoptik, elektronmikroskopi och nanoteknik, material i medicin och tribomaterial.

Forskargrupper inom tillämpad materialvetenskap

Utbildning inom tillämpad materialvetenskap

Vi undervisar inom materialvetenskap, materialanalys, biomaterial och tribologi anpassade för olika målgrupper. Vi utbildar bland annat inom högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik och på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap.

Mer information om utbildning hos oss hittar du i studentingången

Doktorera vid avdelningen

Vi utbildar på forskarnivå och om du är intresserad av att bli doktorand hos oss ska du hålla utkik efter lediga tjänster

Du kan också läsa mer om att vara doktorand vid institutionen för materialvetenskap.

Aktuella forskarutbildningskurser hittar du här

Examensarbeten

Vi välkomnar studenter som vil göra sina examensarbeten på vår avdelning. Läs mer om våra forskningsområden på våra forskargruppers sidor.

Hör av dig till någon av våra forskare om du är intresserad av att göra examensarbete hos oss.

Kontakta avdelningen

Du är välkommen att besöka oss på Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 i Uppsala. Vi sitter i hus 2, våning 2 (karta).

Avdelningsföreståndare: Universitetslektor Mikael Karlsson, telefon 070-167 91 47.

 

Postadress:
Ångströmlaboratoriet, Tillämpad materialvetenskap, Uppsala universitet,
Box 35, 751 03 Uppsala

Leveransadress:
Ångströmlaboratoriet, Tillämpad materialvetenskap, Uppsala universitet
Regementsvägen 1, 752 37 Uppsala

Lista på medarbetare vid avdelningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin