Institutionen för materialvetenskap

Viktigt datum
Den 15 september öppnar antagningen till vårens kurser. Kom ihåg att även du som är programstudent måste söka dina kurser inför varje termin!
I studieplanen hittar du bland annat vilka kurser som ingår i programmets olika årskurser, vilka av dessa som är obligatoriska och när programmet läser dem. Ha för vana att titta i din studieplan när det börjar bli dags att söka kurser

Kontaktinformation

Studieadministratör grund- och avancerad nivå
Christina Iredahl
018-471 3016
student-matvet@angstrom.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin