Tribomaterial

Ångströms tribomaterialgrupp är en del av avdelningen för tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet.

Forskningsområde tribologi

Tribologi är vetenskapen om ytor i mekanisk kontakt under relativ rörelse, vilken vi närmar oss ur ett materialperspektiv. Vår forskning behandlar ofta frågor kring hur material, beläggningar, ytbehandlingar eller smörjning kan förbättras för att minska friktion och nötning.

Vår forskning inom tribologi är inriktad på att förstå mekanismerna bakom friktion, ytskador och slitage, vilka roller exempelvis material, topografi och smörjmedel har för att bestämma mekanismerna. "Bättre tribologi" kan leda till fantastiska fördelar för hållbarhet (energi, miljö och hälsa, besparingar av råmaterial) såväl som för kvalitet, ekonomi, säkerhet och mycket mer.

Vi undervisar på civilingenjörskurser och forskarutbildningar om materialvetenskap, ytanalys, elektronmikroskopi, ytteknik och tribologi.

De senaste tio årens disputerade doktorer

Bred forskning i nära samarbete med industrin

Forskningen är bred och innefattar bland annat användning och utveckling av nötningsprovning, avancerade tekniker för ytavbildning och ytanalys, nötningsmodeller och moderna ytbehandlingstekniker.

Vår forskning utförs ofta i nära samarbete med industrin, där projekten kan handla om allt ifrån haverianalys och materialval, via kartläggning av komplexa nötningsfenomen i olika tillämpningar, till mer grundläggande kunskapsuppbyggande forskning. Vi strävar efter att överbrygga gapen i tribologi, och tänker då både på klyftan mellan akademisk forskning och industriell utveckling, och klyftan mellan grundläggande förståelse och resulterande egenskaper i olika applikationer.

Ladda gärna ner och läs Petra Olanders populärvetenskapliga introduktion (på engelska): Tribology: Everywhere every day, but no one ever heard of it.

Ekholm Felix
Doktorand

Elo Robin
1:e forskningsingenjör

Heinrichs Lindgren Jannica
Forskare

Holmgren Jonna
Utbildningssamordnare, doktorand

Jacobsson Staffan
Professor

Kassman Rudolphi Åsa
Universitetslektor, docent, prefekt för institutionen för materialvetenskap

Leviandhika Vidhiaza
Doktorand

Wiklund Urban
Professor

Wojtowicz Maria
Doktorand

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin