Forskningscentrum

Nationalekonomiska institutionen är värd för tre forskningscenter: Uppsala Center for Labor Studies (UCLS), Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS) och Uppsala Immigration Lab (UIL).

Dessutom driver institutionen Urban Lab i samarbete med Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Utöver detta är institutionen aktivt i Centrum för hälsoekonomisk forskning (HEFUU), som är ett tvärvetenskapligt center i samarbete mellan ämnesområdet för medicin och farmaci och samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kugghjul i förstoringsglas

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)

UCLS är ett forskningscenter som undersöker hur den svenska arbetsmarknaden påverkas av globalisering, invandring och teknisk förändring.

Läs mer om UCLS och dess verksamhet

 

Hus i förstoringsglas

Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)

UCFS stödjer forskning inom alla områden av offentlig ekonomi och utgör ett forum för svenska och internationella forskare att interagera och bedriva forskning.

Läs mer om UCFS och dess verksamhet

 

Människor på jordglob

Uppsala Immigration Lab

Uppsala Immigration Lab bedriver forskning om ekonomiska och sociala frågor som formar vår framtid. Genom samarbeten mellan forskningsområden och dialog med samhällsaktörer skapar vi förutsättningar för forskning och policyutveckling.

Besök Uppsala Immigration Labs hemsida

 


Hjärta i förstoringsglas

Centrum för hälsoekonomisk forskning (HEFUU)

Hälsa är en värdefull tillgång, både för individen och för samhället i stort. Vid HEFUU samverkar vi för att öka vår kunskap om nya utmaningar kring ett effektivt och jämlikt resursutnyttjande, och tillgång till hälsa.

Besök Centrum för hälsoekonomisk forsknings hemsida

 

Hus i platspin

Urban Lab

Urban Lab är en empiriskt inriktad forskningssatsning vid Uppsala universitet, som drivs i samarbete mellan Nationalekonomiska institutionen och Institutet för bostads- och stadsforskning.

Besök Urban Labs hemsida

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin