Samverkan vid Institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete eftersträvar samarbeten med olika aktörer på många sätt. Det kan avse samarbete gällande utbildning, forskning eller andra områden. Ett viktigt område är givetvis studenternas verksamhetsförlagda utbildning där institutionen är beroende av ett gott samarbete. Vi har också regelbundna samverkansmöten med vissa aktörer.

Flera av våra pågående forskningsprojekt sker i samverkan med organisationer eller kommuner och det finns säkert nya sätt att samarbeta när det gäller forskning.

Kanske har du ett bra förslag där både din verksamhet och Institutionen för socialt arbete kan ha glädje av varandra? Vill du samarbeta med Institutionen för socialt arbete och våra forskare om forskning, utbildning eller bara sondera terrängen?

Kontakta oss här: vfu-soc@uu.se

Om samverkansuppsatser

Har din verksamhet förslag på ämne för examensuppsats? Ni kanske har någon satsning som ska utvärderas, någon enkät som kan bearbetas djupare eller någon fråga som kan analyseras? Alla studenter på socionomutbildningen skriver examensuppsatser och vissa skriver gärna i samverkan med det sociala fältet. Här finns mer information om förutsättningarna för samverkansuppsatser. Powerpoint, 873 kB.

Seminariedag

Sedan flera år tillbaka arrangerar institutionen tillsammans med Samariterhemmet Diakoni en seminariedag med ett aktuellt tema dit praktiker och forskare hälsas välkomna.

År 2023 var temat Det farligaste man kan vara är – liten! (länk till program) Pdf, 431 kB.

År 2022 var temat VÅGA FRÅGA! Sex mot ersättning – säljare, köpare och deras anhöriga (länk till program) Pdf, 224 kB.

År 2021 var temat Unga arga människor (länk till program) Pdf, 667 kB.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin