Forskning

Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs ett flertal forskningsprojekt med nära koppling till det sociala arbetets praktik som berör sociala problem, dess orsaker och konsekvenser på individ, grupp och samhällsnivå. Vi är ett flertal juniora och seniora forskare med olika teoretiska och metodologiska inriktningar. Forskningsprojekten berör ämnen inom det sociala arbetets kärnområden som utsatthet hos barn och familjer, olika former av våld, psykisk ohälsa, äldre och omsorg, samtal i socialt arbete, socialtjänstens arbete, funktionshinder och rättsprocesser.

Forskargrupper

På Institutionen för socialt arbete finns idag tre forskargrupper:

EMOJI

Profession, prevention, praktik (PPP)

Samtal i socialt arbete

What works?

Läs mer om forskningsprogrammet What works? som syftar till att utveckla metoder och öka kunskapen för att tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att fara illa.

Forskningsprogrammet What works?

Grafisk bild på människor och en ledarhund som promenerar på ett fält utanför ett bostadsområde

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin