Forskning

Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs ett flertal forskningsprojekt med nära koppling till det sociala arbetets praktik som berör sociala problem, dess orsaker och konsekvenser på individ, grupp och samhällsnivå. Vi är ett flertal juniora och seniora forskare med olika teoretiska och metodologiska inriktningar. Forskningsprojekten berör ämnen inom det sociala arbetets kärnområden som utsatthet hos barn och familjer, olika former av våld, psykisk ohälsa, äldre och omsorg, samtal i socialt arbete, socialtjänstens arbete, funktionshinder och rättsprocesser.

Forskargrupper

Forskningen vid Institutionen för socialt arbete bedrivs i samarbete med kollegor vid Sociologiska institutionen. Den gemensamma forskningsmiljön har en tydligt internationell prägel och organiseras i fyra forskningsgrupper.

Mer om forskargrupperna

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin