Studievägledning

Studievägledaren kontaktar du när du har frågor om studier vid institutionen för socialt arbete. Vi erbjuder bland annat personlig vägledning, rådgivning om studievanor, information om studier och yrkesval med mera. Vi närvarar även vid Socionomprogrammets introduktionstillfälle.

Det finns möjlighet till studievägledning via telefon, e-post, fysiska möten eller digitala möten via Zoom. Skicka gärna e-post om du vill boka in ett längre studiesamtal.

Om du bokat en tid men får förhinder, vänligen kom i håg att avboka samtalstiden via telefon eller e-post.

Vid mer generella frågor om studier vid Uppsala universitet kan du vända dig till den centrala studie- och karriärvägledningen. Vid frågor om karriär och CV-granskning finns mycket information på sidan karriär.

Stöd vid särskilda behov

Om du har behov av pedagogiskt stöd börjar du med att ta kontakt med samordnare för studenter med funktionshinder.

Om du har behov av pedagogiskt stöd finns på denna länk även bra informationsfilmer om dyslexi samt tips och information om att studerera med funktionsvariation.

För att kunna få riktade stödåtgärder ska du först skicka in en ansökan i systemet Nais. Se till att du har ett intyg om varaktig funktionsnedsättning från läkare, psykolog, logoped eller motsvarande innan du ansöker.

Ditt intyg i Nais är giltigt i en termin om du läser fristående kurs och i ett år om du läser ett program. Därefter kan du komma att behöva uppdatera det.

Innan du kan bli beviljad stöd kommer du få ett mejl där du uppmanas att boka ett samtal med en av universitetets centrala samordnare. Det mejlet får du först när du skickat in din ansökan i Nais. Håll utkik i skräpposten om mejlet hamnat där!

Samtalet kommer ligga till grund för de rekommenderade stödåtgärder som du kommer kunna erbjudas från universitetet och utgår från din ansökan i Nais samt det bifogade intyget.

Vid terminsstart kan det vara väntetid för att boka tid hos samordnare och få besked om stöd.

Efter ditt samtal med samordnaren kommer du få ett beslut per mejl samt rekommenderade stödåtgärder i Nais. Håll utkik i skräpposten om mejlet hamnat där!

Diskutera med institutionens studievägledare hur de rekommenderade stödåtgärderna kan realiseras i just din studiesituation.

Kom ihåg att det endast är du själv som kommer åt ditt beslut i Nais. Du behöver själv ladda ner det för att vidarebefordra till studievägledaren innan de faktiska åtgärderna kan erbjudas.

Stöd för studenter

Universitetet har en rad olika stöd- och serviceinstanser som hjälper dig när du behöver det. Det kan handla om studie- och karriärvägledning, teknisk support, språklig hjälp när du ska skriva uppsats eller stöd från studenthälsan.

Stöd och service

Regler och rättigheter

Nedläggning av äldre kurser på Socionomprogrammet

Socionomprogrammet har sedan start 2008 genomgått en rad förändringar. De kurser som tidigare funnits inom programmet men som inte längre ges kommer att läggas ned helt och det är då inte längre möjligt att skriva omtentamen på dessa kurser. Enligt Studenternas arbetsvillkor 6.15 erbjuds nu omexamination innan nedläggning. Mer information om om examination på äldre kurser inom Socionomprogrammet.

Kontakt

Vi har vägledning via e-post, telefon, fysiska möten eller via det digitala mötesverktyget Zoom.

Uppsala

studievagledare@soc.uu.se

Katriina Östensson
Telefon: 018-471 15 05

Shilan Segerbäck
Telefon: 018-471 57 22

Du når oss säkrast måndag–torsdag kl. 10–12.

Besöksadress: Thunbergsvägen 3H

Campus Gotland

studievagledning-cg@uu.se

Maria Ljungkvist
Telefon: 0498-10 82 45

Besöksadress: Cramérgatan 3

Bild på Studievägledarna

Katriina Östensson och Shilan Segerbäck.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin