Vanliga frågor och svar om studier

På denna sida finns vanliga frågor som studievägledningen svarar på.

Allmänna utbildningsfrågor

Schemat och övrig kursinformation finns i Studium. Preliminärt schemat publiceras senast fem veckor innan kursstart.

Litteraturlistan finns i kursplanen för respektive kurs. Du kan söka fram din kurs på sidan för kursplanesök. Du kan även hitta kursplanen med litteraturlista via kurssidan i Studium. Vissa litteraturval sker i samråd med undervisande lärare och publiceras därför inte i kursplanen.

Om du har en varaktig funktionsvariation som påverkar dina studier kan du få stöd under din studietid på universitetet. Du kan när som helst under studietiden ansöka om pedagogiskt stöd. Här finns mer information:

Pedagogiskt stöd för dig som studerar

Det finns samordnare som arbetar med riktat pedagogiskt stöd för studenter och doktorander med funktionsvariation, både i Uppsala och på Gotland.
När du fått ett beslut om anpassning kontaktar du institutionens studievägledning.

Frågor om utbytesstudier

Det kan vara svårt att inom Socionomprogrammet hitta motsvarande kurser utomlands. Det har hänt att Socionomstudentern har gjort sin VFU i utlandet. Vid frågor om VFU i utlandet kontakta VFU-koordinatorn.

Det vanligate är att studenter tar studieuppehåll från programmet för att läsa andra kurser utomlands. Avdelningen för Internationalisering (AI) erbjuder utbyten på många lärosäten över hela världen.

Inom Masterprogrammet läser du valfria kurser på termin 2 och 3. Det är bra tillfällen att studera utomlands.

Frågor om examen

När du är helt klar med dina studier och har fått betygen för alla de kurser du vill ska ingå i din examen kan du ansöka om examen. Här hittar du mer information om kraven för examen och ansökan.

Frågor om studier på avancerad nivå

För dig som har en socionomexamen eller en kandidatexamen i socialt arbete erbjuder vi Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete.

Ja, men inte på Institutionen för socialt arbete. Via antagning.se kan du hitta vidareutbildningar till till exempel. psykoterapeut, hälso- och sjukvårdskurator eller diakon.

Frågor om arbete efter examen

Socionomprogrammet är en yrkesförberedande utbildning som ger dig socialvetenskapliga kunskaper och praktiska färdigheter. Programmet förbereder dig för att du ska kunna utföra socialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Socionomer arbetar med samhällsfrågor och olika former av sociala frågor inom offentlig och privat sektor. Arbetet kan vara inriktat mot utredning, biståndshandläggning, behandling, arbete med strukturella frågeställningar eller administrativt inriktat mot arbetsledning och planering. Olika titlar som kan förekomma när man söker arbeten är: socialsekreterare inom kommunen, biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg eller som kurator. Om du arbetar som socionom ute på fält samarbetar du med polis, myndigheter eller organisationer i olika samhällsförebyggande åtgärder. Inom kriminalvården förekommer yrkestitlar som frivårdsinspektör och behandlingsassistent. Socionomprogrammet kan också utgöra grunden för utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator, psykoterapeut eller diakon.

För mer utförlig information om socionomers arbetsområden rekommenderar vi Sacos sida: Yrken A-Ö. Titta särskilt på länken Socionom och läs vidare om de kategorier som presenteras inom respektive område.

Ordmoln om förslag på yrken som socionom

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin