Anmälan och registrering

För dig som är antagen eller reservplacerad till studier vid Institutionen för socialt arbete.

Glömt att söka i tid?

Sen ansökan till höstens kurser öppnar den 15 juli. Du ansöker då via www.antagning.se. Ansök så snart som möjligt när sen ansökan öppnar, då sena ansökningar prioriteras i datumordning.

Antagen? Kom ihåg att registrera dig!

När du blivit antagen till en kurs eller ett program måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Du hittar mer information på studentingången. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på den/de kurs/er som du ska läsa denna termin. För att behålla din plats måste du registrera dig i Ladok senast den 26 augusti. Via studentingången når du Ladok för studenter och annan viktig information. Efter registreringen bör du logga in i Studium där du hittar mer information om de kurser du ska läsa. Kontrollera att du har angett korrekt mejladress i Ladok så att våra mejl når dig.

Villkorligt antagen?

Om du blivit villkorligt antagen behöver du senast vid terminsstart styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta studieadministrationen på senast den 26 augusti för att vara säker på att behålla din plats.

Studieort Uppsala

Kontakta studieadministrationen på info@soc.uu.se senast den 26 augusti, för att vara säker på att behålla din plats.

Studieort Visby

Kontakta studieadministrationen på studentservice-cg@uu.se senast den 26 augusti, för att vara säker på att behålla din plats.

Reservplacerad?

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av oss studievägledare via e-post eller telefon om du kan erbjudas en plats. Vi använder de kontaktuppgifter du har angivit på antagning.se vid ansökan. Vi börjar eventuell reservantagning tidigast den 9 januari. Vi har inget upprop på plats utan kallar alla reserver via telefon eller e-post. Reservantagning pågår mellan 27 augusti - 2 september. Kontrollera din skräppost under reservantagningen då mejl lätt kan hamna där. Vid erbjudande om en plats vid reservantagning behöver du återkomma med svar senast den tid som anges i mejlet för att få platsen.

Antagen med sen anmälan?

Om du är antagen med sen anmälan ska du registrera dig på kursen i Ladok inom registreringsperioden, senast 26 augusti. Om du blir antagen med sen anmälan efter registreringsperioden behöver du omgående kontakta kursadministrationen:

Uppsala: info@soc.uu.se

Visby: studentservice-cg@uu.se

Terminsstart

Terminen startar den 2 september. I Studium hittar du mer information om vad som gäller för just dina studier i höst. Om du är nyantagen till Socionomprogrammet får du ett välkomstmejl från oss med information inför terminsstarten. Kontrollera din skräppost då mejl lätt kan hamna där.

Vad kan jag som har en funktionsnedsättning göra för att få stöd?

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Kom ihåg att ansöka om pedagogiskt stöd i god tid, gärna redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet.
Här finns mer information: Pedagogiskt stöd för dig som studerar.
När du fått ett beslut om anpassning kontaktar du institutionens studievägledning.

Har du frågor?

I Studium finns kursspecifik information. På vår hemsida finns mer allmän information om dina studier. Svaren på de vanligaste frågorna hittar du under vanliga frågor och svar om studier. Information om studievägledning hittar du under studievägledning.
Om du har frågor kring dina studier, maila info@soc.uu.se
Om du studerar i Visby hittar du särskild studieinformation riktad till dig på Campus Gotlands hemsida.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin