VFU – verksamhetsförlagd utbildning

På den här sidan finns praktisk information för studenter som gör en termins verksamhetsförlagd utbildning, VFU där du får lära dig praktiskt socialt arbete och pröva och utveckla din förmåga att integrera teori med praktik under 20 veckor. Under frågor och svar hittar du svaret på de flesta vanliga frågor, börja gärna med att läsa alla frågor och svar.

På Studium hittar du aktuell information om t.ex. önskemålsblanketten och informationsmöten. Det är olika önskemålsblanketter för dig som läser i Uppsala för dig som läser i Visby. Du som har individuell studiegång och/eller studieuppehåll och planerar återgång till mina studier och ska nästa termin göra VFU ska anmäla detta till VFU-koordinator så snart som möjligt så att du får relevanta informationsutskick och inbjudningar till informationsträffar inför VFU-kursen. Du bör även ta kontakt med studievägledningen.

Du som är student i Uppsala kan göra din verksamhetsförlagda utbildning på någon av de platser institutionen har inom kommuner, regionen, privata aktörer och civilsamhälle i Uppsala län. Du som är student på Gotland kan göra din verksamhetsförlagda plats inom kommunen eller regionen. Än så länge har vi inga platser inom civilsamhälle eller privata verksamheter på Gotland.

Du kan inte själv välja placering, men du lämnar in önskemål inom vilka verksamhetsområden du önskar göra din VFU-placering – alla studenter som lämnar in önskemål i tid tilldelas en VFU-placering.

Önskemålsblanketten skickas in senast den 15 april. Observera att det finns en blankett för Uppsalastudenter och en för Gotlandsstudenter! VFU-koordinator tar om möjligt hänsyn till dina önskemål, men det finns inga garantier att du får en viss placering. Det går även av särskilda skäl att söka en egen plats där en socionom kan fungera som handledare. Det är även möjligt att göra sin VFU-kurs utomlands men detta förutsätter att du själv ordnar platsen och kontaktar VFU-koordinator när du har en plats att föreslå.

På Studium läggs mer information om själva VFU-kursen ut under senare del av termin 4. Under VFU-terminen ges information på VFU-kursens egen sida. Första dagen på höstterminen ges information om VFU-kursen.

Du som tidigare har arbetat kan ha möjlighet att tillgodoräkna dig din arbetslivserfarenhet inom VFU-kursen. Vilka kraven är och hur detta går till hittar du under vanliga frågor och svar angående VFU.

Kontakt

Frågor gällande VFU skickas till vfu-soc@uu.se som bemannas av VFU-koordinator.

Kursansvarig och examinator för studenter under VFU-kursen

Kursansvarig agerar examinator och leder lärarlagets arbete med den universitetsförlagda delen av VFU-undervisningen som består av seminarier och inlämningsuppgifter. Kursansvarig har det övergripande ansvaret för planeringen, genomförandet och utvecklingen av kursen. Kursansvarig kontaktas av dig som student i frågor som rör universitetsseminarierna under pågående VFU-kurs.

Eva Randell
Universitetslektor
vfu-soc@uu.se

Ansvarig för anskaffning av platser och placering av studenter

Ansvarar för att anskaffa platser samt placera samtliga studenter som ska genomföra sin VFU-kurs.

Sofi From
VFU-koordinator
vfu-soc@uu.se

Studievägledning

För studievägledning och för dig som är student med pedagogiskt anpassningsbehov, kontakta Katriina Östensson och Shilan Segerbäck
studievagledare@soc.uu.se.

För mer information, se sidan Studievägledning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin