Om sociologiska institutionen

Fasad av Engelska parkens campus med höstträd och cyklande och gående studenter framför

Engelska parken

Sociologer utför samhällsvetenskaplig grundforskning och utvecklar - utan begränsning till några specifika områden eller teman - metoder och teorier för att studera, förstå och förklara den sociala verkligheten. Institutionens forskning och undervisning speglar denna bredd och mångfald. Här möter du forskare och lärare som studerar exempelvis: Arbete, organisation, hälsa, utbildning, välfärd, åldrande, migration, sociala rörelser, miljö, kost, staden, stat, juridik, klass, genus, etnicitet, rasism, våld, eliter, tillit, intimitet, socialpsykologi och teori.

Inom grundutbildningen studerar omkring femhundra studenter varje termin på något av institutionens två program, eller på någon av de flertaliga fristående kurser, som också kan ingå som obligatorisk eller valfri kurs i program vid andra institutioner.

Institutionen erbjuder utbildning på avancerad nivå genom fristående kurser och inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Inom institutionens forskarutbildningen slutförs c:a fem doktorsavhandlingar per år.

Totalt omfattar institutionen ett femtiotal anställda forskare, lärare och administratörer.

Historik

Sveriges första sociologiska institution skapades 1947 vid Uppsala universitet. Torgny Segerstedt, som då innehade professuren i moralfilosofi vid Uppsala universitet, blev den första professorn i sociologi. Medan tidigare svenska företrädare för den sociologiska disciplinen, ännu utan någon egen sociologisk institution, framförallt hade betonat de teoretiska aspekterna av disciplinen, lyfte professor Segerstedt fram både sociologins teoretiska och empiriska aspekter. Torgny Segerstedts filosofiska och socialpsykologiska inriktning präglar fortfarande idag en stor del av uppsalasociologin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin