Utbildningar vid Sociologiska institutionen

Vid institutionen ges program och kurser på grundnivå och avancerad nivå inom sociologi och socialpsykologi.

Två personer sitter vid ett bord i Engelska parken och pluggar

Inom grundutbildningen ges kurser i Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP). Examen på grundnivå är filosofie kandidat (Fil. Kand).

Studier i Sociologi och i Socialpsykologi inleds med den gemensamma kursen Sociologi och Socialpsykologi A, 30 hp som ger behörighet till fortsättningskurserna Sociologi B respektive Socialpsykologi B.

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, består av en 30 hp kurs som ges som fristående kurs samt en A-kurs på 15 hp som ges för PA-programmet (samläsning av de kurserna ges under den sista delen av en termin). Fortsättningskurser på B- och C nivån finns inom ämnet.

Observera att i en och samma examen kan endast ettdera av ämnena Sociologi, Socialpsykologi och Sociologi med inriktning arbetsliv, organisation och personal ingå.

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 180 hp leder till kandidatexamen med beteendevetenskapligt huvudområde. Inledande kurser på programmet (termin 1) är Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A, 15 hp och Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, 15 hp

Sociologiprogrammet 180 hp leder till kandidatexamen med huvudområde sociologi eller utbildningssociologi.

Utbildning på avancerad nivå/masternivå ges genom fristående kurser i Sociologi, och Socialpsykologi samt genom Masterprogram i samhällsvetenskap

För behörighet till utbildning på avancerad nivå krävs kandidatexamen.

Examen på denna nivå är Filosofie Magister respektive Masterexamen.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Information om inriktingar och kursutbud för Masterprogrammet i samhällsvetenskap

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin