Forskning vid sociologiska institutionen

Vid Sociologiska institutionen bedrivs huvudsakligen teoribaserad empirisk forskning med tydlig koppling till det omgivande samhället. Hos institutionens forskare finns en lång tradition av att överbrygga uppdelning mellan teori och empiri.

Böcker på hyllor i ett bibliotek

Forskningen inbegriper centrala sociala fenomen som ojämlikhet, social rättvisa, stratifiering, social ordning, struktur, makt, kultur, identitet, subjektivitet, emotioner, interaktion, hållbarhet och aktualiserar återkommande frågor om ontologi och epistemologi.

Forskningen vid institutionen knyter an till en rad olika områden inom sociologin, så som:

  • Arbete, organisation, hälsa, utbildning, välfärd, åldrande, migration, sociala rörelser, miljö, kost, staden, stat, juridik, klass, genus, etnicitet, rasism, våld, eliter, tillit, intimitet, socialpsykologi och teori;
  • Med kopplingar till historisk, ekonomisk, och politisk sociologi, computational social science och samhälleligt policyarbete.

Forskningen bedrivs antingen inom någon av de forskargrupper som finns vid institutionen eller i form av olika forskningsprojekt.

Forskargrupper

Forskningsprojekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin