Högre seminariet

Högre Seminariet är institutionens centrala akademiska mötesplats. Vid seminariet lägger såväl internationella som nationella gäster fram sin forskning. Högre seminariet omfattar även doktorandpresentationer av förstårsuppsats, halvtids- och slutseminarium.

Vid intresse att lägga fram uppsats vid högre seminariet, kontakta ordförande för seminariet, Ilkka Henrik Mäkinen.

Den ordinarie tiden för seminariet är onsdagar kl. 15:30-17 och lokal är vanligtvis Segerstedtrummet (2-1026).

För information om kommande högre seminarium, se institutionens kalendarium.

Gula och lila tulpaner framför universitetshuset

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin