Sociologi C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2SC108

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen fördjupar din förståelse av de teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt som används inom sociologin. Kursen består av tre delar. Den första teoridelen ger dig utvecklad förmåga att delta i vetenskapsteoretiska diskussioner. Särskild vikt läggs på att självständigt kritiskt analysera och utvärdera samhället och människans roll där i utifrån sociologiska perspektiv.

Kursens andra del utvecklar din förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar av sociologiska forskningsmetoders användbarhet både gällande kvalitativ- och kvantitativ metod. Kunskaperna används för en självständig analys av en egen frågeställning om sociologiska fenomen.

Teori- och metodkunskaperna ger dig kunskaper och färdigheter för att under kursen tredje del genomföra ett självständigt examensarbete i form av en vetenskaplig kandidatuppsats. Studierna i sociologi ger kompetens som är särskilt värdefull när man arbetar med utredningar och utvärderingar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin